Thông báo: Họp báo tháng 9/2019
Thứ sáu, 6/9/2019
Kính mời: Phó Giám Đốc Sở, Ban Lãnh đạo Chi cục , trưởng, phó các phòng chuyên môn và trưởng trạm TT & BVTV các huyện, thị xã về họp báo tháng 9 năm 2019
 Thời gian : 07 giờ 30 phút, ngày 10/9/2019 (Thứ ba)
  Địa điểm: Văn phòng Chi cục

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 40)
Trang:1 - 2 - 3 - 4Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối