Mô hình bón phân cân đối và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây vườn cam sành trên địa bàn huyện Vũng Liêm
Thứ năm, 9/1/2020

Hiện nay, trên địa bàn huyện Vũng Liêm cây cam Sành được trồng với diện tích hơn 1167,6 ha trong đó tập trung ở xã Hiếu Nghĩa là 812 ha và Hiếu Thành là 230,7 ha. Cây cam Sành cũng như các cây trồng khác đòi hỏi người trồng phải nắm vững kỹ thuật canh tác và tốn nhiều công chăm sóc thì sản lượng thu hoạch mới cao và cây sẽ cho thu hoạch được ổn định và lâu dài.

Bên cạnh đó, ngoài kỹ thuật canh tác nông dân cần quản lý được sâu bệnh hại trên cây cam Sành thì mới bảo vệ được năng suất và chất lượng trái cam Sành. Trong đó, đáng chú ý là ghẻ do nấm và loét do vi khuẩn và nhện đỏ … Các loại sâu bệnh hại này thường gây hại rất nặng làm mất giá trị thương phẩm của trái và làm giảm năng suất. Từ đó làm giảm lợi nhuận cho người trồng cam Sành. Hiện nay, người nông dân trồng cam Sành chủ yếu sử dụng các loại thuốc hoá học để phòng trị. Tuy nhiên, thuốc chỉ có hiệu quả tạm thời, về sau loại nấm, vi khuẩn, nhện đỏ này lại quen thuốc nên hiệu quả phòng trị không cao dẫn đến chết cây và làm giảm hiệu quả kinh tế của bà con nông dân. Mặt khác, việc lạm dụng thuốc hóa học trong quá trình phòng trừ các đối tượng trên cũng gây tác hại xấu đến sức khỏe của người sản xuất, người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, còn làm ô nhiễm môi trường sinh thái. Nhằm quản lý tốt dịch hại giúp nhà vườn giảm chi phí sản xuất, gia tăng hiệu quả kinh tế và tăng giá trị thương phẩm của trái cam Sành, Chi cục Trồng trọt và BVTV kết hợp Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Vũng Liêm tổ chức thực hiện mô hình “Bón phân cân đối và quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây vườn cam Sành”.

Mô hình thực hiện năm 2019 tại các xã Hiếu Nhơn, Hiếu Thành và Hiếu Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, có 03 nông dân ở mỗi xã tham gia với diện tích trình diễn là 3,0 ha trên giống cam Sành. Mô hình còn được hỗ trợ 100% kinh phí lấy mẫu đất, lá cam Sành và chụp phẫu diện để phân tích hàm lượng dinh dưỡng trong đất và lá cam. Từ đó, đưa ra được công thức phân bón phù hợp cho vùng trồng cam Sành tập trung của huyện Vũng Liêm.

Khi tham gia mô hình nông dân được tập huấn các chuyên đề gồm: kỹ thuật canh tác cam sành, Quản lý sâu bệnh hại tổng hợp IPM trên vườn cam Sành và đặc biệt là phổ biến công thức phân bón phù hợp từ kết quả phân tích để nông dân được áp dụng vào thực tiễn. Bên cạnh đó, vườn trong mô hình được hỗ trợ 30% phân bón vô cơ, phân sinh học, thuốc BVTV.

 Ngoài ra, nông dân được hướng dẫn nhận diện và điều tra sâu bệnh ngoài vườn để đưa ra giải pháp quản lý phù hợp. Từ đó thay đổi tập quán quản lý sâu bệnh bằng biện pháp phun thuốc BVTV định kỳ nhằm bảo vệ sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng.

 Qua thời gian tham gia thực hiện mô hình, nông dân đã tiếp cận với IPM trong quản lý dịch hại trên vườn cam Sành, nhận thấy tác hại khi lạm dụng thuốc BVTV. Một số vườn cam Sành của nông dân đã quan tâm việc áp dụng nuôi kiến vàng để kiểm soát được các loại côn trùng gây hại nhằm giảm thiểu việc sử dụng thuốc BVTV. Bên cạnh đó, hướng dẫn nông dân biết được sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng và hướng dẫn nông dân thu gom bao bì xử lý các bao bì thuốc BVTV theo đúng quy định.

 

                                    Huỳnh Như – Trạm TT và BVTV Vũng Liêm

 

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối