Thực hiện mô hình “Nhân nuôi, phóng thích ong ký sinh, bọ đuôi kìm và nấm xanh trên vườn dừa” năm 2019
Thứ năm, 8/8/2019

Đẩy mạnh việc ứng dụng IPM trên các loại cây trồng, nhằm giảm chi phí sản xuất, giá thành tăng thu nhập cho nông dân, giảm thiểu mối nguy hại do lạm dụng hoá chất, nhất là thuốc bảo vệ thực vật làm ảnh hưởng đối với sức khỏe cộng đồng, môi trường và an toàn thực phẩm. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Vĩnh Long căn cứ quyết định số 1365/QĐ-UBND, ngày 26/06/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt dự án "Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2017-2020”. Năm 2019 dự án tiếp tục thực hiện bước sang giai đoạn III, Các nội dung triển khai dự án trong năm 2019 cụ thể: Thực hiện các mô hình quản lý dịch hại tổng hợp trên 4 loại cây trồng (Lúa 10 ha, Khoai lang 5 ha, Bưởi 5 ha, Dừa 3 ha).

Trong đó thực hiện đồng thời 03 mô hình “Nhân nuôi, phóng thích ong ký sinh, bọ đuôi kìm và nấm xanh” trong các vườn dừa trên địa bàn 03 huyện (Mang Thít, Trà Ôn, Vũng Liêm) với diện tích mỗi mô hình là 1 ha. Là mô hình đặc thù chỉ sử dụng toàn các biện pháp sinh học như phóng thích 2 loài ong ký sinh Tetrastichus brontispae, Asecodes hispinarum; Cấy nấm xanh sử dụng để phun và rãi trên đọt lá dừa và thả bọ đuôi kìm trưởng thành.

Đầu tháng 5/2019 trên địa bàn 03 huyện đã chọn được các xã thích hợp để thực hiện 03 mô hình của dự án như huyện Mang Thít (ấp Bình Hòa 2, xã Hòa Tịnh), Trà Ôn (ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp), Vũng Liêm (ấp Phú Điền, xã Hiếu Thuận). Trong quá trình lựa chọn mô hình phải đạt các tiêu chí cụ thể như:

Thứ 1: Trong mô hình diện tích thối thiểu của 1 hộ phải từ 0,1- 1 ha trở lên;

Thứ 2: Vườn dừa phải có nhiễm bọ cánh cứng tối thiểu từ 10%;

Thứ 3: Trong suốt quá trình thực hiện mô hình nông dân không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật;

Thứ 4: Hộ dân phải chăm sóc vườn như bón phân, tưới nước để vườn phát triển tốt. Bên cạnh đó các cán bộ kỹ thuật trực tiếp thực hiện mô hình phải định kỳ điều tra, theo dõi lấy chỉ tiêu và đánh giá giá khả năng phục hồi của cây dừa sẽ được thực hiện ở thời điểm chủ yếu: trước phóng thích ong ký sinh, bọ đuôi kìm, nấm xanh và 1, 3, 5 tháng sau khi phóng thích bằng cách điều tra ghi nhận qua phiếu đánh giá tỷ lệ gây hại của bọ cánh cứng qua từng thời kỳ.

Khi tham gia mỗi mô hình nông dân được hỗ trợ: phóng thích 200 bọ đuôi kìm mỗi tháng, 500-800 mumy ong ký sinh của 2 loài và 30 kg nấm xanh thương phẩm để rãi hoặc phun trong các tháng mưa (6,7,8,9) 1-2 tuần/lần. Đồng thời cán bộ kỹ thuật còn hỗ trợ hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật quản lý sâu bệnh hại trên dừa nhất là đối tượng bọ cánh cứng, cách sử dụng các biện pháp sinh học; phương pháp nhân nuôi 2 loài ong ký sinh, nhân nuôi bọ đuôi kìm và nuôi cấy nấm xanh tại nông hộ.

Đây là mô hình được thực hiện liên tục đến năm thứ ba trên địa bàn 3 huyện Mang Thít, Trà Ôn và Vũng Liêm. Hiệu quả mô hình các năm trước mang lại thiết thực làm giảm tỷ lệ nhiễm bọ cánh cứng hại dừa với tỷ lệ ban đầu là 50-70%, sau thời gian 7 tháng thực hiện mô hình tỷ lệ nhiễm bọ cánh cứng giảm xuống còn 15-25%. Quy trình nhân nuôi các đối tượng sinh học nông dân dễ áp dụng, dễ nhân rộng trong cộng đồng.

 

 Cẩm Hường – Phòng BVTV

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối