Nghị định số 66/2016/NĐ-CP
Thứ sáu, 8/7/2016

1. Điều kiện đầu tư kinh doanh bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Theo như Nghị định số 66 năm 2016, tổ chức có hoạt động sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các tiêu chí về nhân lực, nhà xưởng, kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị, hệ thống quản lý chất lượng đã được quy định tại Nghị định 66/2016.

Bân cạnh đó, đối với tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cũng phải đáp ứng các yêu cầu về nhân lực, địa điểm, kho thuốc bảo vệ thực vật như sau:

- Về nhân lực: Phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, lâm sinh hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về thuốc bảo vệ thực vật.

- Về địa điểm: Tách biệt với khu vực dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện; khi xây dựng phải cách nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m.

- Về kho thuốc bảo vệ thực vật: Xây dựng cách nguồn nước tối thiểu 20 m, kệ kê hàng cao tối thiểu 10 cm so với mặt sàn, cách tường tối thiểu 20 cm.

2. Điều kiện đầu tư kinh doanh thủy sản

Về đầu tư kinh doanh thủy sản, Nghị định 66/NĐ-CP quy định điều kiện ở hai lĩnh vực là nuôi trồng và khai thác thủy sản, trong đó:

- Với nuôi trồng thủy sản: đáp ứng các điều kiện về đầu tư sản xuất giống như có nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên về nuôi trồng thủy sản, có hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt; có nơi xử lý chất thải hay ngoài ra còn có các điều kiện về nuôi trồng thủy sản và kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng.

- Với việc đầu tư khai thác thủy sản thì Nghị định số 66/2016 quy định cần có các điều kiện về thuyền trưởng, máy trưởng hay có tàu cá được cơ quan đăng kiểm tàu cá chứng nhận đủ điều kiện an toàn kỹ thuật đối với tàu cá…

3. Điều kiện đầu tư kinh doanh thực phẩm

Đầu tư kinh doanh thực phẩm có các đầu tư về cơ sở sản xuất thực phẩm, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm hay cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm, chợ đầu mối nông sản…. Nghị định 66 của Chính phủ quy định điều kiện cụ thể đối với từng việc đầu tư kinh doanh và điển hình về điều kiện đầu tư đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm như sau:

- Về nhân lực: Có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, người trực tiếp giết mổ, sơ chế đáp ứng yêu cầu về sức khỏe.

- Về địa điểm: Tách biệt với các khu vực nuôi nhốt, ô nhiễm môi trường, giết mổ, sơ chế, xử lý sau giết mổ…, có hệ thống nước sử dụng phục vụ giết mổ và hệ thống xử lý nước thải theo quy định.

- Có dụng cụ giết mổ, sơ chế trang thiết bị đảm bảo an toàn đúng quy chuẩn.

Nghị định 66/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/7/2016.

Đính kèm file tại đây

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Các thông tin khác: