Thông báo: Họp báo tháng 5/2021
Thứ sáu, 7/5/2021
Kính mời: Phó Giám Đốc Sở; Ban Lãnh đạo Chi cục; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn và Trưởng trạm TT & BVTV các huyện, thị xã họp báo tháng 5/2021.
Thời gian : 8 giờ, ngày 11/5/2021 (Thứ 3)
Địa điểm: Tại Văn phòng Chi cục
Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 59)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối