Triển khai Mô hình SX tiên tiến, đạt tiêu chuẩn VietGAP trên cây khoai lang ở H.Bình Tân năm 2020 trong mùa dịch cúm Virus Corona
Thứ năm, 7/5/2020

Trong năm 2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai dự án “Xây dựng và phát triển mô hình sản xuất cây khoai lang theo hướng nâng cao chuỗi giá trị tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2020” tại các xã trên địa bàn huyện Bình Tân. Theo thông lệ hàng năm Chi cục sẽ tổ chức hội nghị triển khai dự án nhằm giúp cho nông dân trong vùng nắm rõ các nội dung, định mức đầu tư hỗ trợ và đối ứng của nông dân khi tham gia thực hiện.

Tuy nhiên, năm nay trước tình hình dịch cúm Virus Corona (covid-19) trên địa bàn cả nước nói chung và ở tỉnh Vĩnh Long nói riêng thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã có những chỉ đạo nhằm tuân thủ các chỉ thị của Thủ tướng chính phủ nhưng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cụ thể như:

Phương án 1: Trước khi chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng chính phủ được ban hành, vào ngày 26 tháng 3 năm 2020 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Sản xuất tiên tiến, đạt tiêu chuẩn VietGAP trên cây khoai lang” thuộc dự án “Xây dựng và phát triển mô hình sản xuất cây khoai lang theo hướng nâng cao chuỗi giá trị tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2020” thực hiện trong năm 2020, tại xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long với sự tham gia của 21đại biểu gồm các hộ nông dân canh tác khoai lang trong vùng và chính quyền địa phương.

Phương án 2: Sau khi chỉ thị số 15 được ban hành và tiếp theo đó là chỉ thị số 16/ CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ được ban hành về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020 đến 15/4/2020) nên Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã không tổ chức mở rộng hội nghị triển khai mô hình ở địa bàn xã Tân Thành, huyện Bình Tân mà chuyển sang cử cán bộ đến nhà từng hộ nông dân trồng khoai lang trong vùng để triển khai lại nội dung thực hiện mô hình và phát tài liệu. Từ ngày 27/3/2020 đến ngày 09/4/2020 các cán bộ đã triển khai được cho 26 hộ nông dân trồng khoai lang trong vùng.

Kết quả sau gần 11 ngày thực hiện việc triển khai mô hình, đã nhận được sự thống nhất cao của các hộ nông dân về các nội dung thực hiện và định mức đầu tư hỗ trợ của mô hình. Đồng thời, quyết tâm thực hiện thành công mô hình “Sản xuất tiên tiến, đạt tiêu chuẩn VietGAP trên cây khoai lang” trong năm 2020.

  

          Kim Vui – Phòng HC-TH

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối