Thông báo họp báo tháng 5/2019
Thứ ba, 7/5/2019
 Kính mời: Phó Giám Đốc Sở, Ban Lãnh đạo Chi cục, trưởng, phó các phòng chuyên môn và trưởng trạm TT&BVTV các huyện, thị xã về họp báo tháng 5 năm 2019
 Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 08/5/2019 (Thứ tư): Họp báo tháng 5
 Địa điểm: Văn phòng Chi cục
 

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 44)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối