Thông báo họp báo tháng 01/2020
Thứ hai, 6/1/2020
Kính mời: Phó Giám Đốc Sở, Ban Lãnh đạo Chi cục , trưởng, phó các phòng chuyên môn và trưởng trạm TT & BVTV các huyện, thị xã về họp báo tháng 01/2020.
 Thời gian : 7 giờ 30 phút, ngày 08/01/2020 (Thứ tư)
 Địa điểm: Văn phòng Chi cục

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 50)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối