Cơ cấu giống lúa vụ Đông Xuân 2019-2020
Thứ sáu, 3/1/2020

       Theo số liệu của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long, trong vụ lúa Đông Xuân 2019-2020 toàn tỉnh đã xuống giống được 52.146,5 ha đạt 93,1% so với kế hoạch (56.000 ha) và giảm 5,1% hay 2.778,2 ha so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giống OM5451 chiếm tỷ lệ 43,90%, giống ML202 chiếm tỷ lệ 21,03%, giống IR50404 chiếm tỷ lệ 10,62%, giống OM4900 chiếm tỷ lệ 6,96%, giống OM6976 chiếm tỷ lệ 4,31%, giống Đài Thơm 8 chiếm tỷ lệ 4,25%, giống OM18 chiếm tỷ lệ 2,12%, giống OM7347 chiếm tỷ lệ 1,06%, giống Ốc eo đỏ chiếm tỷ lệ 0,12% và các giống khác chiếm tỷ lệ 5,63%.

Trong cơ cấu giống lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, các giống nhóm chất lượng cao chiếm tỷ lệ 62,72% tổng diện tích xuống giống tăng 8,81% so với cùng kỳ (chiếm tỷ lệ 53,91%), các giống chất lượng thấp chiếm tỷ lệ 37,29% so với cùng kỳ năm trước giảm 8,8% (chiếm tỷ lệ 46,09%). Tỷ lệ gieo sạ các giống nhóm chất lượng cao tăng hơn so với cùng kỳ là do hiện nay người dân trong vùng đã thấy được tầm quan trọng của việc chọn giống trong quá trình sản xuất. Đồng thời, Ngành chuyên môn đã thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con nông dân cần phấn đấu sử dụng 80% giống lúa chất lượng cao để gieo sạ. Đối với các giống chất lượng thấp (IR50404, ML202,…) sử dụng < 20% trong cơ cấu giống cho từng địa phương.

- Nhóm giống chủ lực: OM5451, OM4900, OM6976, OM4218, OM7347,...

- Nhóm giống bổ sung: OM6162, OM6561, OM10424, Đài thơm 8, RVT,..

Cần sử dụng giống lúa đạt chất lượng (giống lúa cấp nguyên chủng, giống xác nhận hoặc tương đương) để gieo sạ. Đồng thời, giảm lượng giống sử dụng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như  IPM, “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, mô hình công nghệ sinh thái, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, bón phân cân đối, theo dõi và phòng trị dịch bệnh kịp thời nhằm góp phầm làm giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận trên cùng diện tích đất canh tác cho người dân.

 

                                                                              Kim Vui – Phòng HC-TH

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối