Dự báo tình hình sinh vật gây hại trên lúa Thu Đông 2020 từ ngày 09-16/10/2020 tại tỉnh Vĩnh Long
Thứ tư, 7/10/2020

Tính đến tuần đầu của tháng 10 diện tích lúa Thu Đông 2020 đã xuống giống cơ bản dứt điểm 44.345 ha đạt hơn 94% so với kế hoạch. Trà lúa Thu Đông đã bắt đầu thu hoạch 9.553 ha, năng suất bình quân đạt 6,0 tấn /ha với sản lượng 57.363 tấn. Các trà lúa còn lại trên đồng chủ yếu trong giai đoạn từ làm đòng đến trổ. Sinh vật gây hại trong tuần chủ yếu ở mức nhẹ.

 

* Sâu bệnh trên lúa Thu Đông 2020: Diện tích nhiễm trong tuần 2.827 ha, giảm 383 ha so với tuần trước do diện tích nhiễm sâu bệnh hại được phòng trừ kịp thời. Bệnh đạo ôn với diện tích nhiễm 1.333 ha, giảm 277  ha so với tuần trước, tỷ lệ nhiễm chủ yếu 5-10%, trong đó đạo ôn lá 929 ha, đạo ôn cổ bông 404 ha, trên trà lúa đòng trổ đến chắc xanh chín. Diện tích nhiễm bệnh cháy bìa lá lúa 435 ha,  giảm 97 ha so với tuần trước với tỷ lệ nhiễm chủ yếu 5-10%, trên trà lúa trổ đến chín. Diện tích nhiễm rầy 51 ha, tăng 8 ha so với tuần trước, chủ yếu rầy tuổi 3, 4 trên lúa giai đoạn trổ chín. Với mật số phổ biến 500-800 con/m2. Phân bố tại Phân bố tại các xã Thiện Mỹ, Tân Mỹ, Tích Thiện, Vĩnh Xuân, Trà Côn huyện Trà Ôn huyện Trà Ôn. Diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ 93 ha, giảm 12 ha so với tuần trước, trên trà lúa giai đoạn đòng trổ. Với mật số phổ biến 10-20 con/m2

Ngoài ra còn xuất hiện các đối tượng như bệnh đốm vằn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm, chuột gây hại chủ yếu ở tỷ lệ, mật số thấp.

*  Dự báo sinh vật gây hại trong thời gian tới  (09-16/10/2020)

- Rầy nâu: Dự báo trong tuần tới trên đồng xuất hiện phổ biến rầy tuổi 5, trưởng thành gây hại chủ yếu ở mức nhẹ trên trà lúa đòng trổ.

- Sâu cuốn lá: Có khả năng xuất hiện rãi rác và gây hại ở mức độ nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh- đòng trổ. Chú ý những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm, phun thuốc trừ sâu sớm đầu vụ có khả năng bị hại ở mức trung bình.

- Cháy lá, cháy bìa lá: Tuần tới có thể tăng nhẹ diện tích, tỷ lệ nhiễm do điều kiện thời tiết thuận lợi, giai đoạn lúa thích hợp cho các bệnh do nấm và vi khuẩn phát sinh  phát triển trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ.

- Ngoài ra cần chú ý bệnh đốm vằn ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng. Bệnh vàng lá chín sớm ở lúa giai đoạn trổ đến chín.

* Một số biện pháp quản lý -canh tác lúa  

- Thời tiết mưa nắng xen kẽ, ẩm độ cao là điều kiện phù hợp cho bệnh đạo ôn, cháy bìa lá phát sinh, phát triển. Để phòng ngừa bệnh đạo ôn, cháy bìa lá lúa hiệu quả trong điều kiện hiện nay nên áp dụng tổng hợp các biện pháp canh tác ngay từ đầu vụ như sạ thưa, giống ít nhiễm, làm đất bằng phẳng, bón phân cân đối kết hợp thăm đồng thường xuyên khi thấy có dấu hiệu chớm bệnh bà con ngưng bón phân đạm- phân bón lá. Cần theo dõi chặt chẽ diến biến của bệnh, đối với ruộng trồng giống nhiễm, có thể kết hợp phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh lem lép hạt khi lúa trổ lác đác và lần 2 khi lúa trổ đều.

- Hiện tại ngoài đồng phổ biến rầy tuổi 3, 4 nhiễm chủ yếu với mật số thấp 500-800 con/m2. Cần chủ động thăm đồng, theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu trên các trà lúa vụ Thu Đông 2020. Khuyến cáo nông dân chỉ nên xử lý thuốc đặc trị khi rầy đang tuổi 2-3 và mật số rầy >3.000 con/m2 cần sử dụng một trong những loại thuốc chống lột xác để phun trừ, chú ý không kết hợp với các loại thuốc phổ rộng để tránh nguy cơ bộc phát rầy ở giai đoạn sau.

- Lưu ý chuột ở giai đoạn trổ-chín. Sử dụng các biện pháp diệt chuột đồng loạt trên diện rộng, mang tính cộng đồng. Ưu tiên sử dụng các loại bẫy cơ học, thuốc diệt chuột sinh học. Chú ý thu gom bẫy bả, xác chuột, để không gây ô nhiễm môi trường, tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột để tránh gây nguy hiểm cho người cũng như các động vật có ích khác.

- Khuyến cáo nông dân phải tuân thủ theo nguyên tắc "4 đúng": đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc và đúng cách khi phun thuốc, thu gom bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng để đúng nơi quy định nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

- Sâu keo mùa thu: Nhằm phát hiện kịp thời và phòng trị để tránh lây lan trên diện rộng, cán bộ kỹ thuật cần thăm đồng thường xuyên và lưu ý khuyến cáo người dân khi phát hiện có sâu trên ruộng cần phải thông báo kịp thời cho Chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn. Cán bộ kỹ thuật có thể áp dụng Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu do Bộ NN&PTNT ban hành trong công văn số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 và công văn số 3749/BVTV-QLT ngày 27/12/2019 của Cục BVTV. V/v sử dụng tạm thời thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô.

 

                                                                                                                     Cẩm Hường - Phòng BVTV

Các thông tin khác: