Thông báo: Họp báo tháng 7/2021
Thứ hai, 5/7/2021
Kính mời: Giám Đốc Sở; Phó Giám Đốc Sở; Ban Lãnh đạo Chi cục; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn và Trưởng trạm TT & BVTV các huyện, thị xã họp báo tháng 7/2021.
Thời gian: 8 giờ, ngày 07/7/2021 (Thứ 4)
Địa điểm: Tại Văn phòng Chi cục
Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 59)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối