Thông tin Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
Thứ năm, 28/2/2019

Ngày 25/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông tư quy định như sau:

Tần suất thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm tối đa 18 tháng/lần.

Cụ thể, tần suất thẩm định đánh giá định kỳ áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản được quy định như sau:

- Cơ sở xếp loại A: 1 lần/ 18 tháng;

- Cơ sở xếp loại B: 1 lần/ 12 tháng;

- Cơ sở xếp loại C: Thời điểm thẩm định lại tùy thuộc vào mức độ sai lỗi của cơ sở được thẩm định và do Cơ quan thẩm định quyết định, nhưng không quá 3 tháng tính từ thời điểm thẩm định xếp loại C. Nếu thời điểm thẩm định lại trùng với thời điểm mùa vụ đã kết thúc thì đợt thẩm định lại sẽ được thực hiện khi bắt đầu vào mùa vụ kế tiếp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 07/02/2019.

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2019/Van_ban_phap_luat/38_2018_TT-BNNPTNT.doc

Ngọc Yến  - Phòng TT_PC

Các thông tin khác: