Thông tin Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT quy định về phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản
Thứ năm, 28/2/2019

Theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT, ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, Thông tư có hiệu lực ngày 01/01/2019:

Cơ sở không thuộc diện cấp GCN đủ điều kiện ATTP sẽ ký cam kết.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp GCN đủ điều kiện ATTP sẽ ký bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo mẫu tại Phụ lục I của Thông tư với thời hạn 3 năm/lần.

Cơ sở áp dụng việc ký cam kết bao gồm:

+ Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định, trừ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên; Sơ chế nhỏ lẻ;

+  Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định nếu cơ sở vi phạm cam kết sẽ bị xử lý, cụ thể:

- Vi phạm lần đầu: Nhắc nhở.

- Vi phạm lần 2: Công khai việc cơ sở không thực hiện đúng cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Vi phạm lần 3 hoặc vi phạm cam kết gây hậu quả nghiêm trọng: Tùy theo mức độ vi phạm, cơ quan được phân công quản lý kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2019/Van_ban_phap_luat/17_2018_TT-BNNPTNT.doc

Ngọc Yến - Phòng TT-PC

Các thông tin khác: