Kết quả điều tra giá thành sản xuất lúa vụ Hè Thu 2020
Thứ ba, 18/8/2020

          Tính đến thời điểm cuối tháng 7/2020, diện tích lúa Hè Thu 2020 đã xuống giống dứt điểm được: 48.297,7 ha, đạt 92,9% so kế hoạch (52.000 ha). Hiện nay, các trà lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt. Trong đó, giai đoạn đòng trổ: 540,6ha, chắc xanh-chín: 12.447,0ha và thu hoạch: 35.310,1ha. Năng suất đạt 5,87 tấn/ha. Sản lượng 207.349,1 tấn.

          Theo kết quả điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long ước tính chi phí đầu tư sản xuất vụ lúa Hè Thu 2020 trên 3 trà lúa (trà sớm, trà chính vụ và trà muộn) đã ghi nhận được:

Mức chi phí đầu tư vật chất vào sản xuất chiếm tỷ lệ rất cao 68,91% trong tổng chi phí, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,83%. Trong đó, chi phí phân bón 25,32% và thuốc BVTV 16,30% chiếm tỷ lệ cao nhất so với các khoản đầu tư vật chất.

          Chi phí thuê lao động chiếm 31,09%, giảm so với cùng kỳ năm trước là do hiện nay trong quá trình canh tác cây lúa người nhân đã áp dụng nhiều biện pháp cơ giới hóa vào trong sản xuất như ở khâu làm đất, thu hoạch và vận chuyển nên tiết kiệm được nhân công lao động góp phần làm cho chi phí này giảm xuống.

Giá thành sản xuất lúa vụ Hè Thu 2020 của tỉnh Vĩnh Long: 3.792,6đồng/kg. Trong đó, giá thành sản xuất lúa nhóm giống chất lượng cao: 3.776,6 đồng/kg; giá thành sản xuất lúa nhóm giống lúa chất lượng thấp: 3.946,5đồng/kg.

Đối với giá thành sản xuất giống chất lượng thấp (giống IR50404, ML 202) thì chi phí vật chất chiếm 70,50%, và chi phí công lao động chiếm 29,50% trong tổng chi phí sản xuất. Trong đó, giống chiếm 9,64%, chi phí làm đất chiếm 6,34%, chi phí phân bón chiếm 26,23%, chi phí thuốc bảo vệ thực vật chiếm 16,39%, chi phí tưới tiêu chiếm 0,29%, chi phí vật mau hỏng chiếm 1,81% và chi phí thu hoạch chiếm 9,80% trong tổng chi phí sản xuất.

Hiệu quả kinh tế đạt được:

Tính tại thời điểm cuối tháng 7/2020, giá lúa thu mua trên thị trường như sau:

+ Lúa chất lượng cao khô: 5.800 đồng/kg.

+ Lúa IR 50404 khô: 5.600 đồng/kg.

 

Bảng: Hiệu quả kinh tế đạt được

 

TT

Chất lượng lúa

Giá thành SX 1kg lúa

(đồng/kg)

Giá thu mua

(đồng)

Năng suất

(tấn/ha)

Lợi nhuận

(đồng)

1

Lúa chất lượng cao

3.776,6

5.800

6,30

12.747.000

2

Lúa chất lượng thấp

3.946,5

5.600

6,37

10.533.000

3

Trung bình toàn tỉnh

3.792,6

5.700

6,30

12.017.000

 

Hiệu quả kinh tế của nhóm lúa chất lượng cao (12.747.000 đồng/ha) đạt được cao hơn so với nhóm lúa chất lượng thấp (10.533.000 đồng/ha) là 2.214.000 đồng/ha. Tính trung bình trên địa bàn toàn tỉnh, người dân canh tác lúa sẽ đạt được lợi nhuận 12.017.000 đồng/ha.

 

Kim Vui – Phòng HC-TH

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối