Thông tin loại bỏ thuốc Bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl, Thiophanate - methyl, 2.4 D và Paraquat
Thứ ba, 4/9/2018

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Loại bỏ thuốc Bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl, Thiophanate - methyl ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV ngày 08/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Loại bỏ thuốc Bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất 2.4 D và Paraquat ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam.

- Các thuốc BVTV có chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl, Thiophanate – methyl sẽ bị cấm buôn bán và sử dụng từ ngày 03/01/2019.

- Các thuốc BVTV có chứa hoạt chất 2.4 D và Paraquat sẽ bị cấm buôn bán và sử dụng từ ngày 08/02/2019

 

Tin: Minh Huân

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 13)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối