Nghị định 04/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 31/2016/NĐ-CP về lĩnh vực trồng trọt và Nghị định 90/2017/NĐ-CP về lĩnh vực thú y
Thứ ba, 4/2/2020

Ngày 03/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều như Điều 2, Điều 19, Điều 20, Điều 24, Điều 25, Điều 34 của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Nghị định 04/2020/NĐ-CP đã bổ sung thức ăn thủy sản vào trong danh mục hàng hóa khác không được phép bán chung với thuốc bảo vệ thực vật cho phù hợp với tình hình thực tế tại các cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hiện nay.

Nghị định vẫn áp dụng mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với các Hành vi sau:

+ Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn;

+ Không duy trì điều kiện về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo qui định tại Điều 63 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật trong quá trình hoạt động kinh doanh;

+ Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật chung với các loại hàng hóa khác như lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc y tế, thuốc thú y

Hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng tại Việt Nam có khối lượng dưới 3 kg (3 lít) thuốc thành phẩm, Nghị định vẫn áp dụng mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Khung hình phạt qui định trong Nghị định 04/NĐ-CP được qui định cao so qui định cũ trong Nghị định 31/2016/NĐ-CP; Đối với hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam; nhưng vẫn căn cứ vào khối lượng hàng hóa vi phạm.

Đây là một điểm qui định mới so với quy định cũ căn cứ vào số lượng hàng hóa vi phạm. Căn cứ vào trị giá tài sản đối với các hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có trong Danh mục thuốc  bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

 Một số hành vi vi phạm khác cũng bị nâng mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật sau: Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng có trị giá từ 15 – dưới 30 triệu đồng; buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam có khối lượng từ 3 kilôgam (hoặc 3 lít) đến dưới 5 kilôgam (hoặc 5 lít) thuốc thành phẩm; buôn bán thuốc bảo vệ thực vật dưới dạng ống tiêm thủy tinh; bán thuốc bảo vệ thực vật dùng để xông hơi khử trùng cho người không có thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật hoặc tổ chức không có Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật…

Một số biện pháp khắc phục hậu quả được qui định trong Nghị định là buộc thu hồi, trả lại nhà sản xuất hoặc nhà phân phối để tiêu hủy hoặc tái chế thuốc còn khả năng tái chế đối với thuốc hết hạn sử dụng, thuốc không đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; buộc tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, thuốc không có tên trong Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, thuốc dưới dạng ống tiêm thủy tinh.

Nghị định 04/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 18/02/2020./.

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2020/VBQPPL/NGHI DINH 04.2020 SU DOI NGHI DINH 31 BVTV , 90 THU Y.docx

                                                                             Ngọc Yến – Phòng TT-PC

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 15)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối