Thông báo họp báo tháng 12/2019 + đánh giá phân loại công chức, viên chức + xét thi đua khen thưởng năm 2019
Thứ tư, 27/11/2019
* Kính mời: Phó Giám Đốc Sở, Ban Lãnh đạo Chi cục , trưởng, phó các phòng chuyên môn và trưởng trạm TT & BVTV các huyện, thị xã về họp báo tháng 12/2019; Đánh giá phân loại công chức, viên chức và xét thi đua khen thưởng năm 2019
 Thời gian : + 7 giờ 30 phút, ngày 03/12/2019 (Thứ ba): Họp báo tháng 
                   + 13 giờ 30, ngày 03/12/2019 (Thứ ba): Họp đánh giá phân loại công chức, viên chức và xét thi đua khen thưởng năm 2019 
 Địa điểm: Văn phòng Chi cục
(Đề nghị các phòng, trạm chuẩn bị hồ sơ đánh giá phân loại công chức, viên chức và xét thi đua khen thưởng năm 2019 và gửi biên bản đánh giá công chức, viên chức năm 2019, thi đua khen thưởng về phòng HCTH trước ngày 1/12/2019 đề phòng tổng hợp trước)

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 52)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối