Loại bỏ thuốc Bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide
Chủ nhật, 30/9/2018

Căn cứ Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Loại bỏ thuốc Bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam.

- Các thuốc BVTV có chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide sẽ bị cấm buôn bán và sử dụng từ ngày 28/10/2019.

 

Tin: Minh Huân

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 13)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối