Hội nghị tăng cường phòng, chống “Sâu keo mùa thu” (Spodoptera frugiperda) tại 19 tỉnh Phía Nam
Thứ hai, 29/7/2019

Nhằm đánh giá tình hình xâm nhiễm, cũng như kinh nghiệm phòng trừ sâu keo mùa thu của các tỉnh Phía Nam. Ngày 25/7/2019 Cục Bảo vệ thực vật-Trung tâm Bảo vệ Thực vật Phía Nam tổ chức hội nghị tăng cường phòng, chống “Sâu keo mùa thu” (Spodoptera frugiperda) tại Thành Phố Mỹ Tho.

Thành phần tham dự hội nghị có ông Lê Văn Thiệt phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật chủ trì hội nghị, bên cạnh đó còn có Cục Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện lúa Đồng Bằng Sông cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ, Trường đại học Tiền Giang cùng với lãnh đạo-cán bộ kỹ thuật của 19 tỉnh/thành phố phía Nam.

Theo báo cáo của Trung tâm Bảo vệ Thực vật Phía Nam đến thời điểm hiện tại diện tích trồng bắp của các tỉnh phía Nam là 414.800 ha. Đối tượng Sâu keo mùa thu đã xuất hiện và gây hại 13/19 tỉnh thành phía Nam. Diện tích nhiễm sâu keo mùa thu lũy kế đến thời điểm hiện tại ở khu vực phía Nam là 656 ha, trong đó nhiễm nhẹ với mật số phổ biến từ 2-4 con/m2 với diện tích 622 ha, nhiễm trung bình 25 ha với mật số phổ biến từ 4-8 con/m2, diện tích nhiễm nặng >8 con/m2 với diện tích gần 9 ha.

Riêng địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến thời điểm này đã ghi nhận có 51 ha nhiễm sâu keo mùa thu, trong đó nhiễm nhẹ 49 ha và 2 ha nhiễm trung bình.

Qua các báo cáo của hội nghị phân công chủ trì hội nghị kết luận một số giải pháp chủ yếu như sau:

- Cục Bảo vệ thực vật tiếp tục hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, hoàn thiện thủ tục xin dự án nguồn kinh phí hỗ trợ của FAO, USDA, NATESC để tổ chức tập huấn, thông tin tuyên truyền và thiết lập cơ sở nhân thả ong ký sinh trứng sâu keo mùa thu; chỉ đạo các Trung tâm Bảo vệ Thực vật vùng xây dựng kế hoạch về nhân lực, trang thiết bị để nhân, thả ong ký sinh trên diện rộng.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, nông dân, các cơ quan truyền thông về biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nông dân tác hại của sâu keo mùa thu và biện pháp phòng trừ theo quy trình của Cục Bảo Cục Bảo vệ thực vật ban hành ngày 03/5/2019 theo công văn số 1064/BVTV-TV để hướng dẫn người dân trong việc phòng trị sâu keo mùa thu.

- Khuyến cáo nông dân nên ưu tiên phòng trừ bằng các biện pháp IPM, kiểm tra đồng ruộng để ngắt ổ trứng, dùng bẫy để diệt trưởng thành, nên phun thuốc sinh học khi sâu ở tuổi nhỏ (tuổi 1,2).

Cẩm Hường - Phòng BVTV

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối