Công đoàn Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Vĩnh Long tổ chức phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Thứ tư, 28/7/2021

Căn cứ kế hoạch số 184/KH-BTT-MTTQ ngày 01/6/2021 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long về tổ chức phát động đợt cao điểm vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; Hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; Chi cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật Vĩnh Long đã tuyên truyền, vận động công chức, viên chức trong đơn vị đóng góp ủng hộ cho Quỹ ít nhất 01 ngày lương nhằm góp phần hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hiện nay, số tiền công chức viên chức của Chi cục đã đóng góp là 7.233.000 đồng. Đây là Quỹ của sự nhân ái, của tinh thần đoàn kết, của niềm tin, của trái tim kết nối trái tim để chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, góp phần tạo nên một Việt Nam chiến thắng, để một lần nữa chúng ta lại ghi danh, viết nên lịch sử chiến thắng vẻ vang của dân tộc - chiến thắng đại dịch Covid-19./.

                                                                                                                                                                                        Thanh Thảo – Phòng TT- TTra

 

Các thông tin khác: