Thông báo họp báo tháng 06/2020
Thứ năm, 28/5/2020
Kính mời: Phó Giám Đốc Sở, Ban Lãnh đạo Chi cục , trưởng, phó các phòng chuyên môn và trưởng trạm TT & BVTV các huyện, thị xã  họp báo tháng 6/2020.
 Thời gian: 8 giờ, ngày 05/6/2020 (Thứ sáu)
 Địa điểm: Tại văn phòng Chi cục

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 51)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối