Cơ cấu giống lúa vụ hè thu 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thứ năm, 28/5/2020

Theo số liệu của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long, trong vụ lúa Hè Thu 2020 toàn tỉnh đã xuống giống được 48.277,7 ha đạt 92,8% so với kế hoạch (kế hoạch là 52.000 ha), giảm 9,2% hay 4.890,5 ha so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giống OM5451 chiếm tỷ lệ rất cao 60,50%, giống ML202 chiếm tỷ lệ 18,90%, giống IR50404 chiếm tỷ lệ 7,67%, giống OM18 chiếm tỷ lệ 2,62%, giống Đài Thơm 8 chiếm tỷ lệ 1,65%, giống OM6976 chiếm tỷ lệ 1,47%, giống OM4900 chiếm tỷ lệ 1,42%, giống ST4 chiếm tỷ lệ 0,06% và các giống khác chiếm tỷ lệ 5,71% trong cơ cấu giống lúa của toàn tỉnh.

Trong cơ cấu giống lúa vụ Hè Thu 2020, các giống nhóm chất lượng cao chiếm tỷ lệ 67,72% tổng diện tích xuống giống tăng 11,57% so với cùng kỳ (chiếm tỷ lệ 56,15%), các giống chất lượng thấp chiếm tỷ lệ 32,28% so với cùng kỳ năm trước giảm 11,57% (chiếm tỷ lệ 43,85%). Tỷ lệ gieo sạ các giống nhóm chất lượng cao tăng hơn so với cùng kỳ là do hiện nay người dân trong vùng đã thấy được tầm quan trọng của việc chọn giống trong quá trình sản xuất. Đồng thời, ngành chuyên môn đã thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con nông dân cần phấn đấu sử dụng 80% giống lúa chất lượng cao để gieo sạ. Đối với các giống chất lượng thấp (IR50404, ML202,…) sử dụng dưới 20% trong cơ cấu giống cho từng địa phương.

Hiện nay, người nông dân không những chú trọng đến việc chọn giống mà họ còn ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng giống gieo sạ. Cụ thể là trong vụ lúa Hè Thu 2020 tỷ lệ sử dụng giống lúa cấp nguyên chủng đạt 18,1%, cấp xác nhận chiếm tỷ lệ 59,1% và lúa thương phẩm (lúa ngang) 22,8% trong cơ cấu giống của toàn tỉnh.

Trước tình hình đó, các ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân cần tăng cường sử dụng các giống lúa đạt chất lượng (giống lúa cấp nguyên chủng, giống xác nhận hoặc tương đương) để gieo sạ. Đồng thời, giảm lượng giống sử dụng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như IPM, “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, mô hình công nghệ sinh thái, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, bón phân cân đối, theo dõi và phòng trị dịch bệnh kịp thời nhằm góp phầm làm giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận trên cùng diện tích đất canh tác cho người dân.

 

                                                                        Kim Vui – Phòng HC-TH

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối