Thông báo họp báo tháng 05/2020
Thứ ba, 28/4/2020
Kính mời: Phó Giám Đốc Sở, Ban Lãnh đạo Chi cục , trưởng, phó các phòng chuyên môn và trưởng trạm TT & BVTV các huyện, thị xã  họp báo tháng 5/2020.
Thời gian : 8 giờ, ngày 06/5/2020 (Thứ tư)
Địa điểm: Tại văn phòng Chi cục

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 46)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối