Nội dung nổi bật của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
Thứ ba, 28/4/2020

Ngày 05/3/2020 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP có tất cả 7 chương, 38 điều.Trong đó: Điểm khác so với Nghị định 110/2004/NĐ-CP, ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư

+ Nghị định quy định rõ, khi ký ban hành văn bản hành chính bằng giấy, thì phải dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai.
(Trong khi đó, trước đây Nghị định 110/2004/NĐ-CP chỉ quy định khi ký không được dùng bút chì, không dùng mực đỏ hoặc mực dễ phai, dẫn đến người ký văn bản có thể dùng mực đen…).
+ Đối với văn bản điện tử, người có thẩm quyền sẽ thực hiện ký số.

+ Nghị định còn sửa đổi quy định về các loại văn bản hành chính, cụ thể bỏ các loại văn bản sau khỏi danh sách các loại văn bản hành chính: bản cam kết, giấy chứng nhận, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ.

Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2020/VBQPPL/Nghi dinh 30.2020 cua Chinh Phu ve cong tac van thu.pdf

Thùy Dương - Phòng HC-TH

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 11)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối