Thông báo họp báo tháng 07/2020
Thứ ba, 30/6/2020
Kính mời: Phó Giám Đốc Sở, Ban Lãnh đạo Chi cục , trưởng, phó các phòng chuyên môn và trưởng trạm TT & BVTV các huyện, thị xã  họp báo tháng 7/2020.
 Thời gian: 8 giờ, ngày 08/7/2020 (Thứ tư)
 Địa điểm: Tại văn phòng Chi cục

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 51)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối