Nội dung nổi bật của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Thứ sáu, 30/10/2020

Ngày 13/8/2020 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức có tất cả 4 chương, 26 điều.

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ban hành ngày 13/8/2020.

Theo đó, khi xếp loại cán bộ, công chức, viên chức có nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Một số trường hợp khác, theo nguyên tắc sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại  chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

- Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Việc xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo 4 mức độ:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Hoàn thành nhiệm vụ (hiện hành đánh giá theo mức độ là hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực).
- Không hoàn thành nhiệm vụ.

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020, thay thế Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017.

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2020/VBQPPL/Nghi dinh 90-2020 ve danh gia, xep loai can bo cong chuc vien chuc.pdf

                                                       Nguyễn Thùy Dương -  Phòng HC-TH

 

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 15)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối