Nội dung nổi bật của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
Thứ tư, 18/11/2020

Ngày 18/9/2020 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có tất cả 5 chương, 45 điều.

Theo đó, quy định các hình thức kỷ luật áp dụng đối với công chức cụ thể là:
- Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

+ Khiển trách;

+ Cảnh cáo;                   
+ Hạ bậc lương;

+ Buộc thôi việc.

- Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm:

+ Khiển trách;

+ Cảnh cáo;

+ Giáng chức;

+ Cách chức;

+ Buộc thôi việc.

Như vậy, so với quy định cũ tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP thì hiện nay, hình thức kỷ luật hạ bậc lương sẽ không còn áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; điều này là phù hợp với quy định tại Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019.

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 20/09/2020.

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2020/VBQPPL/Nghi dinh 112-2020-ND-CP ve xu ly ky luat can bo cong chuc vien chuc.pdf

 

                                                         Nguyễn Thùy Dương - Phòng HC-TH

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 15)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối