Thông báo: Họp báo tháng 12/2020
Thứ sáu, 27/11/2020
Kính mời: Phó Giám Đốc Sở, Ban Lãnh đạo Chi cục , trưởng, phó các phòng chuyên môn và trưởng trạm TT & BVTV các huyện, thị xã họp báo tháng 12/2020.
Thời gian : 8 giờ, ngày 02/12/2020 (Thứ tư)
Địa điểm: Tại văn phòng Chi cục
Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 59)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối