Kết Quả Điều Tra Giá Thành Sản Xuất Lúa Vụ Đông Xuân 2021-2022
Thứ năm, 31/3/2022

Trong năm 2022, nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn, tham mưu cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT một cách có cơ sở khoa học, kịp thời và chính xác về giá thành sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành điều tra ước tính giá thành sản xuất lúa vụ Đông Xuân trên 3 trà lúa: trà sớm, trà chính vụ và trà muộn. Kết quả điều tra cho ta thấy:

- Mức chi phí đầu tư vật chất vào sản xuất chiếm tỷ lệ rất cao 71,7% trong tổng chi phí, tăng so với cùng kỳ năm trước 5,3%. Trong đó, chi phí phân bón 33,1% và thuốc BVTV 14,6% chiếm tỷ lệ cao nhất so với các khoản đầu tư vật chất khác.

- Chi phí thuê lao động chiếm 28,3%, giảm so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay trong quá trình canh tác cây lúa người nhân đã áp dụng nhiều biện pháp cơ giới hóa vào trong sản xuất như ở khâu làm đất, thu hoạch, vận chuyển, phun thuốc (sử dụng máy bay) nên tiết kiệm được nhân công lao động góp phần làm cho chi phí này giảm xuống.

Từ kết quả điều tra giá thành sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 trên 3 trà lúa: trà sớm, trà chính vụ và trà muộn ước tính giá thành sản xuất lúa vụ Đông Xuân của tỉnh Vĩnh Long: 3.972,0 đồng/kg cao hơn 420,1 đồng so với cùng kỳ năm trước (3.551,9 đồng/kg). Giá thành tăng là do trong vụ giá vật tư nông nghiệp tăng cao nên góp phần làm cho chi phí sản xuất tăng.

Trong đó, giá thành sản xuất lúa nhóm giống chất lượng cao của tỉnh Vĩnh Long: 3.933,4 đồng/kg; giá thành sản xuất lúa nhóm giống lúa chất lượng thấp: 4.277,8 đồng/kg.

Đối với giá thành sản xuất giống chất lượng thấp (giống IR50404, ML202) thì chi phí vật chất chiếm 72,3%, và chi phí công lao động chiếm 27,7% trong tổng chi phí sản xuất. Trong đó, giống chiếm 8,1%, chi phí làm đất chiếm 6,3%, chi phí phân bón chiếm 33,0%, chi phí thuốc bảo vệ thực vật chiếm 14,7%, chi phí vật mau hỏng chiếm 1,6% và chi phí thu hoạch chiếm 8,6% trong tổng chi phí sản xuất.

Tính tại thời điểm cuối tháng 3/2022, giá lúa thu mua trên thị trường như sau:

+ Lúa chất lượng cao khô: 7.300 đồng/kg.

+ Lúa IR 50404, ML 202 khô: 6.733 đồng/kg.

Hiệu quả kinh tế của nhóm lúa chất lượng cao (23.802.000 đồng/ha) đạt được cao hơn so với nhóm lúa chất lượng thấp (15.959.000 đồng/ha) là 7.843.000 đồng/ha. Tính trung bình trên địa bàn toàn tỉnh, người dân canh tác lúa sẽ đạt được lợi nhuận bình quân 21.376.000 đồng/ha./.

Kim Vui- Phòng Kỹ thuật

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối