Thông báo tổng kết năm 2019 và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Thứ hai, 23/12/2019
1/ Kính mời: Đại diện BGĐ Sở, Ban Lãnh đạo, trưởng, phó các phòng chuyên môn, trưởng trạm TT&BVTV các huyện, thị xã và toàn thể công chức, viên chức về dự hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
  Thời gian: vào lúc 7 giờ 30, ngày 26/12/2019 (Thứ năm) 
  Địa điểm: Hội trường B Sở Nông nghiệp &PTNT
 
2/ Kính mời: Đại diện BGĐ Sở, Ban Lãnh đạo, trưởng, phó các phòng chuyên môn, trưởng trạm TT&BVTV các huyện, thị xã và toàn thể công chức, viên chức về dự họp tổng kết năm 2019
  Thời gian: vào lúc 13 giờ 30 ngày 26/12/2019 (Thứ năm) 
   Địa điểm: Hội trường B Sở Nông nghiệp &PTNT
 

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 50)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối