Thực hiện mô hình “Nhân nuôi, phóng thích ong ký sinh, bọ đuôi kìm và nấm xanh trên vườn dừa” năm 2020
Thứ ba, 22/9/2020

Trước tình hình nền nông nghiệp trên thế giới nói chung và nước ta nói riêng chịu tác động không ngừng của quá trình biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. Quá trình canh tác nông nghiệp ngày càng khó khăn và chịu ảnh hưởng lớn. Đòi hỏi trong canh tác nông nghiệp cán bộ kỹ thuật cũng như bà con nông dân có cái nhìn xa và an toàn lâu dài hơn trong quá trình sử dụng, canh tác đất nông nghiệp. Vì vậy canh tác nông nghiệp theo hướng an toàn sinh học là một trong những bước đi đúng đắn giúp chúng ta duy trì bảo vệ hệ sinh thái môi trường cũng như nông nghiệp ngày càng bền vững hơn.

Căn cứ quyết định số 1365/QĐ-UBND, ngày 26/06/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt dự án "Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2017-2020”. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long đã và đang triển khai mô hình nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng IPM trên các loại cây trồng, giảm chi phí sản xuất, giá thành tăng thu nhập cho nông dân, giảm thiểu mối nguy hại do lạm dụng hoá chất, nhất là thuốc bảo vệ thực vật làm ảnh hưởng đối với sức khỏe cộng đồng, môi trường và an toàn thực phẩm. 

Năm 2020 đơn vị tiếp tục thực hiện dự án bước sang giai đoạn IV cũng là giai đoạn cuối chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Vĩnh Long đang triển khai các nội dung chủ yếu của dự án trong năm 2020 cụ thể: Thực hiện các mô hình quản lý dịch hại tổng hợp trên 4 loại cây trồng (Lúa 10 ha, Khoai lang 5 ha, Bưởi 5 ha, Dừa 3 ha).

Trong năm 2020 giá dừa tương đối cao và ổn định là một trong những điều kiện thuận lợi cho cán bộ kỹ thuật vận động nông dân tham gia thực hiện mô hình dừa đúng với tiêu chí và mục đích của mô hình đề ra.

 Bên cạnh việc thực hiện công tác nhân nuôi các đối tượng ong ký sinh, bọ đuôi kìm và nấm xanh tại văn phòng chi cục, 03 trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Mang Thít, Trà Ôn, Vũng Liêm. Đồng thời cũng trình diễn 03 mô hình trên cây dừa “Nhân nuôi, phóng thích ong ký sinh, bọ đuôi kìm và nấm xanh” trong các vườn dừa trên địa bàn 03 huyện Mang Thít (ấp Phước Chí B, xã Bình Phước), Trà Ôn (ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện), Vũng Liêm (ấp 7, xã Tân An Luông) với diện tích mỗi mô hình là 1 ha. Là mô hình đặc thù chỉ sử dụng toàn các biện pháp sinh học như phóng thích 2 loài ong ký sinh Tetrastichus brontispae, Asecodes hispinarum; Cấy nấm xanh sử dụng để phun và rãi trên đọt lá dừa và thả bọ đuôi kìm trưởng thành cho chúng ăn thịt bọ cánh cứng, mô hình phải đạt các tiêu chí cụ thể như:

Thứ 1: Trong mô hình diện tích thối thiểu của 1 hộ phải từ 0,1- 1 ha trở lên;

Thứ 2: Vườn dừa phải có nhiễm bọ cánh cứng tối thiểu từ 10%;

Thứ 3:Trong suốt quá trình thực hiện mô hình nông dân không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật;

Thứ 4: Hộ dân Phải chăm sóc vườn như bón phân, tưới nước để vườn phát triển tốt. Bên cạnh đó các cán bộ kỹ thuật trực tiếp thực hiện mô hình phải định kỳ điều tra, theo dõi lấy chỉ tiêu và đánh giá giá khả năng phục hồi của cây dừa sẽ được thực hiện ở thời điểm chủ yếu: trước phóng thích ong ký sinh, bọ đuôi kìm, nấm xanh và 1, 3, 5 tháng sau khi phóng thích bằng cách điều tra ghi nhận qua phiếu đánh giá tỷ lệ gây hại của bọ cánh cứng qua từng thời kỳ. 

Khi tham gia mỗi mô hình nông dân được hỗ trợ: phóng thích 200 bọ đuôi kìm mỗi tháng, 500-800 mumy ong ký sinh của 2 loài và 30 kg nấm xanh thương phẩm để rãi hoặc phun trong các tháng mưa (6,7,8,9) 1-2 tuần/lần. Đồng thời cán bộ kỹ thuật còn hỗ trợ hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật quản lý sâu bệnh hại trên dừa nhất là đối tượng bọ cánh cứng, cách sử dụng các biện pháp sinh học; phương pháp nhân nuôi 2 loài ong ký sinh, nhân nuôi bọ đuôi kìm và nuôi cấy nấm xanh tại nông hộ.

Đây là mô hình được thực hiện liên tục trong bốn năm qua trên địa bàn 3 huyện Mang Thít, Trà Ôn và Vũng Liêm. Hiệu quả bước đầu của mô hình qua các năm mang lại thiết thực làm giảm tỷ lệ nhiễm bọ cánh cứng hại dừa với tỷ lệ ban đầu là 50-70%, sau thời gian 7 tháng thực hiện mô hình tỷ lệ nhiễm bọ cánh cứng giảm xuống còn 15-25%. Quy trình nhân nuôi các đối tượng sinh học nông dân dễ áp dụng, dễ nhân rộng trong cộng đồng.

 

 Cẩm Hường – Phòng BVTV

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối