Dự báo tình hình sinh vật gây hại trên lúa Hè Thu 2022 tại tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 22/04/2022 - 29/4/2022)
Thứ sáu, 22/4/2022

Tính đến cuối tháng 04 năm 2022 diện tích Hè Thu 2022 đã xuống giống 29.057 ha, đạt 61,8 % so với kế hoạch vụ. Trà lúa đang sinh trưởng và phát triển khá tốt. Các giai đoạn lúa như sau: Giai đoạn mạ: 7.626 ha, đẻ nhánh 17.133  ha, đòng trổ 462 ha, chắc xanh-chín 2.608 ha, thu hoạch 1.228 ha với năng suất bình quân 6,64 tấn/ha. Đỗ ngã do mưa lớn 23 ha tỷ lệ 10-20% trên trà lúa trổ chín chủ yếu trên địa bàn 2 huyện Vũng Liêm và Trà Ôn.

* Sâu bệnh trên Lúa Hè Thu 2022: Diện tích nhiễm trong tuần 985 ha, tăng 151 ha so với tuần trước, gây hại trên trà lúa mạ đến làm đòng. Bệnh đạo ôn diện tích nhiễm 306 ha, tăng 92 ha so với tuần trước trong đó đạo ôn lá diện tích nhiễm 241 ha, với tỷ lệ phổ biến 5-10%, trên trà lúa đẻ nhánh đến làm đòng còn lại đạo ôn cổ bông  diện tích nhiễm 65 với tỷ lệ phổ biến 3-5%, trên trà lúa trổ-chắc xanh. Sâu cuốn lá nhỏ diện tích nhiễm 49 ha, tăng 19 ha so với tuần trước, với mật số 10-20 con/m2, trên trà lúa đẻ nhánh –làm đòng. Ốc bươu vàng diện tích nhiễm là 184 ha,  giảm 113 ha so với tuần trước, với mật số phổ biến 2-4 con/m2 . Rầy nâu: Diện tích nhiễm 95 ha, tăng 67 ha so với tuần trước, với mật số phổ biến 300-400con/m2, gây hại trên trà lúa đẻ nhánh-làm đòng

Ngoài ra, các đối tượng khác như: bọ trĩ (bù lạch), chuột, rầy phấn trắng, muỗi hành, bệnh đốm vằn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm,…chỉ xuất hiện và gây hại nhẹ.

* Dự báo sinh vật gây hại trên lúa Hè Thu trong thời gian tới  (22/04/2022 đến 29/4/2022)

- Rầy nâu: Rầy nâu trên đồng tuần tới xuất hiện phổ biến rầy trưởng thành và  rầy cám mới nở (tuổi 1) gây hại chủ yếu ở mức nhẹ trên trà lúa mạ đến đòng trổ.

- Sâu cuốn lá: Có khả năng xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh- đòng trổ. Chú ý những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm, phun thuốc trừ sâu sớm đầu vụ có khả năng bị hại ở mức trung bình.

- Bệnh đạo ôn và cháy bìa lá: Diện tích và mức nhiễm nhẹ có thể tăng do điều kiện thời tiết nắng nóng, có mưa xen kẽ và giai đoạn lúa thích hợp cho bệnh phát sinh phát triển, đặc biệt lưu ý trên những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và ruộng canh tác giống nhiễm như: ML202, IR 50404, OM 5451, Đài Thơm 8,… có thể nhiễm trung bình.

- Ốc bươu vàng: với điều kiện thời tiết mưa nhiều như hiện nay, là điều kiện cho ốc tiếp tục phát triển và gây hại. Trong thời gian tới, OBV có thể tập trung gây hại trên lúa mới xuống giống giai đoạn mạ, nhất là những vùng trũng, ngập nước và không chủ động các biện pháp diệt trừ.

- Nhện gié: điều kiện thời tiết nắng nóng xen mưa trái mùa tạo điều kiện thuận lợi cho nhện gié phát sinh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ, nên tiến hành điều tra phát hiện thật sớm để phòng trừ kịp thời.

   Ngoài ra cần chú ý bọ trĩ ở giai đoạn lúa mới gieo sạ, muỗi hành, rầy phấn trắng ở giai đoạn đẻ nhánh, bệnh đốm vằn,… ở giai đoạn đòng trổ.

* Một số biện pháp quản lý -canh tác lúa        

- Thời tiết ban ngày nắng nóng xen mưa trái mùa, về đêm ẩm độ không khí cao kết hợp trà lúa Hè Thu đang giai đoạn sung yếu tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh phát triển. Để phòng ngừa bệnh đạo ôn, lem lép hạt trên lúa hiệu quả trong điều kiện hiện nay nên áp dụng tổng hợp các biện pháp canh tác ngay từ đầu vụ như: sạ thưa, giống ít nhiễm, làm đất bằng phẳng, bón phân cân đối kết hợp thăm đồng thường xuyên khi thấy có dấu hiệu chớm bệnh bà con ngưng bón phân đạm- phân bón lá. Cần theo dõi chặt chẽ diến biến của bệnh, đối với ruộng trồng giống nhiễm, có thể kết hợp phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh lem lép hạt khi lúa trổ lác đác và lần 2 khi lúa trổ đều.

- Theo dõi kiểm tra thường xuyên mật số rầy nâu ngoài đồng, chỉ can thiệp thuốc đặc trị khi rầy cám nở rộ tuổi 2-3 và mật số trên 3.000 con/m2. Hiện tại ngoài đồng chủ yếu rầy nâu tuổi 5 và trưởng thành, nhiễm phổ biến với mật số 300-400 con/m2. Trà lúa trổ-chín về sau không nên phun thuốc trừ rầy có hoạt chất Acetamiprid, Triflumezopyrim do những loại thuốc chứa hoạt chất này lưu tồn rất lâu trong hạt lúa, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

- Để phòng trừ hiệu quả sâu cuốn lá nông dân cần tích cực kiểm tra, theo dõi sự phát triển của sâu. Hạn chế phun thuốc trừ sâu cho lúa dưới 40 ngày để bảo tồn thiên địch vì giai đoạn này khi sâu gây hại ở mật độ thấp, sự thiệt hại không đáng kể do cây lúa có khả năng tự bù đắp. Trong giai đoạn lúa đẻ nhánh chỉ nên phun thuốc khi mật độ sâu xuất hiện khoảng 30-40 con/m2. Trong giai đoạn đòng-trổ mật độ khoảng 15-20con/m2 phải tiến hành phun đúng thuốc. Quan sát đồng ruộng khi thấy xuất hiện sâu tuổi 1-2 thì tiến hành phun thuốc hiệu quả sẽ cao hơn.

- Khuyến cáo nông dân phải tuân thủ theo nguyên tắc "4 đúng": đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc và đúng cách khi phun thuốc, thu gom bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng để đúng nơi quy định nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

                                                                                                                             Tin: Thùy Dương

                                                                                                              Ảnh: Huy Thảo

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối