Yêu cầu về kiểm dịch thực vật đối với ớt tươi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc
Thứ ba, 22/3/2022

Trong bối cảnh Trung Quốc đang thắt chặt kiểm soát hàng hóa nông sản thực phẩm nhập khẩu, ngày 04/03/2022, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được thông báo của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc về việc cho phép xuất khẩu trở lại mặt hàng quả ớt tươi, sau đợt kiểm tra trực tuyến các vùng trồng và các cơ sở đóng gói ớt tươi của Việt Nam. Nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu nhập khẩu, ngày 10/3/2022, Cục BVTV có công văn 457/BVTV-HTQT đề nghị sự phối hợp đồng bộ, triển khai khẩn trương và quyết liệt của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; các đơn vị KDTV; các tổ chức và cá nhân liên quan để ớt tươi của Việt Nam đáp ứng các yêu cầu nhập khẩu của Trung Quốc và đảm bảo mục tiêu theo kế hoạch của doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV hướng dẫn, tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ kỹ thuật tại địa phương; nông dân ở các vùng trồng; cơ sở chế biến và xuất khẩu ớt về các quy định và yêu cầu kỹ thuật của Trung Quốc; Tiếp nhận đăng ký, tiến hành kiểm tra đánh giá các vùng trồng, cơ sở đóng gói; sau đó gửi hồ sơ về Cục để xem xét cấp mã số; Thực hiện việc giám sát định kỳ để đảm bảo các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số luôn đáp ứng quy định của Trung Quốc.

2. Các đơn vị xuất khẩu ớt:

Trong thời gian tới, phía Trung Quốc sẽ có hướng dẫn để công nhận thêm các cơ sở đóng gói, Cục Bảo vệ thực vật sẽ phối hợp với các địa phương hướng dẫn các cơ sở chế biến, đóng gói có nhu cầu xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của phía Trung Quốc, đệ trình danh sách để Tổng cục Hải quan Trung Quốc thực hiện kiểm tra và phê duyệt.

Trong quá trình sơ chế, đóng gói phải có biện pháp bảo đảm loại bỏ các loại sinh vật gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm cũng như loại bỏ đất, xác động vật, chất thải động vật, lông gia cầm, hạt cỏ dại, tàn dư thực vật.

 Lô hàng ớt xuất khẩu phải thực hiện việc xử lý kiểm dịch thực vật theo yêu cầu của phía Trung Quốc, bao gồm cả 2 biện pháp xử lý bằng Methyl Bromide và xử lý lạnh, cụ thể như sau:

+ Xử lý Methyl Bromide với liều lượng 32g/m3 trong 2 giờ hoặc 18g/m3 trong 5 giờ.

+ Xử lý lạnh sau khi xử lý Methyl Bromide ở nhiệt độ 0.56-2.77°C trong 4 ngày hoặc nhiệt độ 3.33-8.33°C trong 11 ngày.

 Việc xử lý kiểm dịch thực vật phải được thực hiện bởi các đơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện hành nghề xử lý kiểm dịch thực vật bằng biện pháp xông hơi khử trùng và bảo đảm lưu hồ sơ các lần xử lý, gồm biên bản xử lý và giấy chứng nhận xử lý kiểm dịch thực vật (bao gồm cả xử lý Methyl Bromide và xử lý lạnh). Trong đó, Trung Quốc quan tâm các đối tượng dịch hại: Aleurodicus dispersus, Bactrocera caudata, Bactrocera correcta, Bactrocera latifronsPhenacoccus solenopsis.

Các đơn vị xuất khẩu và thực hiện xử lý kiểm dịch thực vật phải bảo đảm việc lưu hồ sơ ít nhất 2 năm và báo cáo định kỳ 6 tháng/lần hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu Cục Bảo vệ thực vật.

3. Cục Bảo vệ thực vật và các đơn vị kiểm dịch thực vật: 

Hướng dẫn địa phương các quy định về kiểm dịch thực vật, các yêu cầu kỹ thuật để triển khai thực hiện việc xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc. Gửi các mã số đã được cấp cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc để làm thủ tục phê duyệt. Tiến hành các thủ tục KDTV đối với lô hàng ớt tươi xuất khẩu đi Trung Quốc và cấp Giấy chứng nhận KDTV sau khi đã hoàn thành việc xử lý kiểm dịch thực vật, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc. Đồng thời, tiếp nhận cảnh báo các trường hợp lô hàng vi phạm quy định về KDTV và thông báo cho các địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan để có biện pháp khắc phục.


Huy Thảo- Phòng Kỹ thuật

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 26)
Trang:1 - 2 - 3Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối