Thông báo tổng kết năm 2018 và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 - chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật
Thứ năm, 20/12/2018

1/ Kính mời: Đại diện BGĐ Sở, Ban Lãnh đạo, trưởng, phó các phòng chuyên môn, trưởng trạm TT&BVTV các huyện, thị xã về họp tổng kết năm 2018 

Thời gian : vào lúc 7 giờ 30 ngày 25/12/2018 (Thứ 3) 

 Địa điểm: Hội trường Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

2/ Kính mời: Đại diện BGĐ Sở, Ban Lãnh đạo, trưởng, phó các phòng chuyên môn, trưởng trạm TT&BVTV các huyện, thị xã và toàn thể công chức, viên chức về dự hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Thời gian : vào lúc 13 giờ 30, ngày 25/12/2018 (Thứ 3) 

  Địa điểm: Hội trường B Sở Nông nghiệp &PTNT

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2018/Thong_tin_hoat_dong/so 67- GM tong ket nam 2018.doc

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2018/Thong_tin_hoat_dong/so 68-GM HOI NGHI CCCVC 2018.doc

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 40)
Trang:1 - 2 - 3 - 4Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối