Công văn số: 842/SNN&PTNT ngày 13/10/2017 “Về việc tổ chức hội thảo phân bón”
Chủ nhật, 22/10/2017

Công văn số: 842 /SNN&PTNT ngày 13/10/2017 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long “Về việc tổ chức hội thảo phân bón”.  

Căn cứ Nghị định số 108/2017/NĐ-CP, ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón. Theo đó, tại Điều 36 của Nghị định quy định tổ chức, cá nhân đăng ký hội thảo phân bón gửi giấy tờ, tài liệu đăng ký gồm:

1. Văn bản đăng ký tổ chức hội thảo gồm: Chương trình (ghi rõ nội dung báo cáo); thời gian (ngày/tháng/năm); địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu phát cho người dự, nội dung mô tả chung về phân bón giới thiệu như nguồn gốc, xuất xứ, đặc điểm, tính năng, công dụng; bảng kê tên, chức danh, trình độ chuyên môn của báo cáo viên.

2. Bản sao hợp lệ bản công bố hợp quy hoặc Quyết định công nhận phân bón lưu hành.

3. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp giới thiệu loại phân bón sản xuất trong nước. Tổ chức, cá nhân đăng ký hội thảo gửi các giấy tờ, tài liệu trên đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi tổ chức hội thảo ít nhất 01 ngày để theo dõi, kiểm tra, giám sát. 

Do vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hội thảo phân bón cho tổ chức, cá nhân đăng ký hội thảo. Đồng thời, Sở cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định 108/2017/NĐ-CP (Kế hoạch số 57/KH-SNN&PTNT, ngày 27/9/2017), trong đó giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật theo dõi, giám sát việc tổ chức hội thảo phân bón.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến UBND các huyện, thị xã, thành phố (kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo đến UBND các xã, phường, thị trấn trong huyện, thị xã, thành phố); phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng kinh tế các huyện, thị xã, thành phố biết và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hội thảo phân bón theo quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP.

Rất mong được sự phối hợp của UBND huyện, thị xã, thành phố để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành nhiệm vụ được phân công./.

Bài tin: Huân (Nguồn: Sở NN&PTNT)

Các thông tin khác: