Nghị định số 94/2019/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luât Trồng trọt.
Thứ năm, 6/2/2020

 

Ngày 13/12/2019 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 94/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luât Trồng trọt. 

Nghị định số 94/2019/NĐ-CP có tất cả 4 chương, 17 điều quy định chi tiết:

Trong quản lý nhà nước, thủ tục hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng bao gồm:

+ Bảo tồn nguồn gen giống cây trồng

+ Danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu.

+ Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, đình chỉ, phục hồi, hủy bỏ Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, hủy bỏ quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng.

+ Hồ sơ, trình tự, thủ tục tự công bố lưu hành giống cây trồng. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, hủy bỏ Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng...

Trong quy định về lĩnh vực canh tác bao gồm quy định chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước.

Nghị định số 94/2019/NĐ-CP quy định điều kiện chuyển tiếp nhãn của giống cây trồng đang lưu hành được phép sử dụng trong vòng 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. Các cơ sở khảo nghiệm đã được chỉ định trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì được tiếp tục hoạt động đến ngày 31/12/2020.

Giống giống cây trồng hiện đang được sản xuất, kinh doanh nhưng không có Quyết định công nhận giống cây trồng mới được tiếp tục sản xuất kinh doanh trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Nghị định số 94/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trồng trọt có hiệu lực ngày 01/02/2020.

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2020/VBQPPL/Nghị định số 94 quy định chi tiết một số điều của luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.docx

 

        Ngọc Yến – Phòng TT-PC

 

                            

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 15)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối