Kế hoạch xuống giống vụ Đông Xuân 2017-2018
Thứ hai, 2/10/2017

Căn cứ vào tình hình mưa lũ và thời điểm kết thúc thu hoạch lúa Thu Đông năm 2017 ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Bà con nông dân nhanh chóng triển khai tổ chức vệ sinh đồng ruộng, tu sửa bờ bao, chủ động việc bơm rút nước, để xuống giống. Bố trí thời vụ theo hướng “né rầy”, tập trung, đồng loạt trên từng khu vực có hệ thống đê bao; không xuống giống quá sớm, không xuống giống kéo dài so với khung lịch thời vụ chung của Tỉnh nhằm đảm bảo xuống giống đồng loạt và tập trung. Đặc biệt, qua theo dõi số liệu rầy nâu vào đèn thường tập trung vào thời điểm cuối tháng (25-29).

Sở nông nghiệp và PTNT khuyến cáo lịch xuống giống vụ Đông Xuân 2017-2018 tập trung trong 3 đợt chính như sau:

- Đợt 1: 14.000 ha, xuống giống từ ngày 10/10 - 15/11/2017 (nhằm từ con nước 25/8 đến hết 25/9 âm lịch). Phân bố tập trung ở những vùng ven Quốc lộ 54 của huyện Trà Ôn, Vũng Liêm, Thị xã Bình Minh và vùng đất gò ven sông Măng thuộc huyện Tam Bình, ven sông Tiền thuộc huyện Mang Thít và Vũng Liêm.

- Đợt 2: 30.000 ha, xuống giống từ 20/11 - 30/11/2017 (nhằm con nước kém tháng 10 âm lịch), phân bố tại hầu hết tại các địa phương. Đây là đợt xuống giống không né được rầy di trú nên các địa phương cần cẩn thận kết hợp với biện pháp dùng nước để che chắn nhằm hạn chế bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá.

-Đợt 3:15.000 ha, xuống giống từ 10/12 - 30/12/2017 (từ ngày 23/10 - 13/11 âm lịch). Phân bố ở vùng còn lại và nơi lúa Thu Đông muộn vừa thu hoạch.

Về cơ cấu giống lúa: Phấn đấu sử dụng 80% giống lúa chất lượng cao, giống xác nhận hoặc tương đương để gieo sạ. Đối với các giống chất lượng thấp (IR50404, ML202,…) sử dụng không quá 20% trong cơ cấu giống cho từng địa phương.

- Nhóm giống chủ lực: OM5451, OM4900, OM6976, OM4218, OM7347, ...

- Nhóm giống bổ sung: OM6600, OM6162, OM6561, OM10424, …

- Nhóm giống triển vọng: LH 8, LH 9, OM 6904, OM 6932, …

Làm đất và vệ sinh đồng ruộng: Sau khi thu hoạch lúa Thu Đông cần phải vệ sinh đồng ruộng, xới vùi gốc rạ vào đất, đồng thời kết hợp với việc xã lũ, ngâm đất để cách ly mầm bệnh và lấy phù sa. Nên bắt đầu xuống giống lúa Đông Xuân tập trung cách thời điểm thu hoạch lúa Thu Đông khoảng 3-4 tuần.

Công tác chuyển giao và ứng dụng tiến bộ KHKT: Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất, chăm sóc phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa; Khuyến cáo và nhân rộng các mô hình sản xuất giảm giá thành như: “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, mô hình công nghệ sinh thái, áp dụng nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc BVTV, bón phân cân đối; Ứng dụng cơ giới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả trong sản xuất lúa...

Quản lý sâu bệnh: Thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình dịch bệnh phục vụ cho việc chỉ đạo xuống giống, chăm sóc và chủ động các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Phát huy vai trò cộng tác viên BVTV ở các địa phương. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về tình hình sản xuất, dịch bệnh và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ, đặc biệt là việc thông tin về lịch xuống giống ở từng địa phương để nông dân biết, thực hiện. Quan tâm các đối tượng quan trọng như rầy nâu, sâu cuốn lá, chuột, ốc bươu vàng; các loại bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, bệnh đạo ôn, thối gốc, lem lép hạt, … Do đó cần nâng cao vai trò của địa phương trong công tác quản lý địa bàn, đồng thời cử cán bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp thường xuyên phối hợp với địa phương trong việc vận động, kiểm tra xuống giống và quản lý tốt các đối tượng dịch bệnh chủ yếu.

Công tác thủy lợi: Khẩn trương hoàn thành các công trình, đê bao thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc nguồn vốn tỉnh, vốn Trung ương đầu tư, đồng thời đề nghị các địa phương rà soát lại hệ thống đê bao, thủy lợi nhanh chóng tu sửa những nơi xung yếu, xuống cấp để đảm bảo cho sản xuất./.

 

Phòng Trồng trọt - Chi cục TT&BVTV 

 

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 13)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối