Lịch thời vụ Lúa Thu Đông năm 2017
Thứ hai, 19/6/2017

Lịch thời vụ lúa Thu Đông 2017: Căn cứ vào tình hình thực tế, kết hợp với số liệu rầy nâu vào đèn tập trung vào những ngày cuối tháng (từ ngày 25-30), trên cơ sở đó khuyến cáo lịch xuống giống tập trung trong 3 đợt chính:

- Đợt 1: xuống giống 10.000 ha, từ ngày 05/6 - 20/6/2017 (nhằm ngày 11 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 âm lịch). Phân bố tập trung ở những vùng xuống giống lúa Hè Thu sớm ven Quốc lộ 54 của Trà Ôn, Tam Bình, Vũng Liêm, Thị xã Bình Minh và vùng đất gò ven sông Măng thuộc huyện Tam Bình, ven sông Tiền thuộc huyện Mang Thít và Vũng Liêm.

- Đợt 2: xuống giống 35.000 ha, tập trung từ ngày 03/7 - 01/8/2017 (nhằm ngày mùng 10 tháng 6 trước đến ngày mùng 10 tháng 6 sau âm lịch). Đây là đợt xuống giống chính của tỉnh phân bố tại hầu hết tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Đợt 3: xuống giống 6.000 ha, tập trung từ ngày 11/8 - 10/9/2017 (từ ngày 20 tháng 6 sau đến ngày 20 tháng 7 âm lịch). Phân bố ở vùng trung tâm, vùng trũng, vùng chưa chủ động bơm tát và vùng chưa có đê bao hoàn chỉnh.

Cơ cấu giống lúa: Phấn đấu sử dụng 80% giống lúa chất lượng cao, giống xác nhận hoặc tương đương. Đặt biệt, đối với những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng của lũ nên sử dụng các giống lúa ngắn ngày, kết hợp với bố trí lịch thời vụ sớm. Đối với các giống chất lượng thấp (IR50404, ML202,…) sử dụng không quá 20% trong cơ cấu giống cho từng địa phương.

- Nhóm giống chủ lực: OM5451, OM4900, OM6976, OM4218, OM7347...

- Nhóm giống bổ sung: OM6600, OM6162, OM6561, OM10424, …

- Nhóm giống sản xuất thử: LH 8, LH 9, OM 6904, OM 6932,…

Làm đất và vệ sinh đồng ruộng: Sau khi thu hoạch lúa Hè Thu cần phải tiến hành vệ sinh đồng ruộng sớm bằng cách xới trục đất để tiêu diệt mầm bệnh. Nên bắt đầu xuống giống lúa Thu Đông tập trung cách thời điểm thu hoạch lúa Hè Thu khoảng 3-4 tuần. Hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp dưỡng chét.

 

Phan Thị Cẩm Vân

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 13)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối