Cơ Cấu Giống Lúa Vụ Đông Xuân Năm 2021 - 2022 Trên Địa Bàn Huyện Vũng Liêm
Thứ năm, 13/1/2022

       Theo số liệu của Phòng Nông Nghiệp và PTNT huyện Vũng Liêm, trong vụ lúa Đông Xuân năm 2021 – 2022 toàn huyện đã xuống giống được 9.987,7 ha đạt 99,9% so với kế hoạch (10.000 ha), giảm 6,5% hay 696.34 ha so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cơ cấu giống lúa được người dân sử dụng chủ yếu gồm: giống OM5451 (chiếm tỷ lệ 39,28%), OM18 (24,74%), ML202 (17,68%), Đài Thơm 8 (9,62%), OM4900 (0,4%) và các giống khác (5%). Trong cơ cấu giống lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022, các giống nhóm chất lượng cao chiếm tỷ lệ 74,04% trong tổng diện tích xuống giống (tăng 12,14% so với cùng kỳ năm trước), các giống nhóm chất lượng thấp chiếm tỷ lệ 25.96% (giảm 12,14% so với cùng kỳ năm trước). Ngoài ra, tỷ lệ sử dụng giống lúa nguyên chủng và xác nhận đạt 92,5% (tăng 6,76% so với cùng kỳ năm trước) và lúa ngang (hàng hóa) chiếm 7,5% (giảm 6,76% so với cùng kỳ năm trước).

Trong kế hoạch sản xuất nông nghiệp,  Phòng Nông Nghiệp và PTNT huyện Vũng Liêm khuyến cáo sử dụng giống lúa chủ lực OM 5451, giống bổ sung: Đài thơm 8, OM 4900, OM 18. Đối với giống lúa ML 202 (lúa gà), IR 50404 không vượt quá 15% diện tích sản xuất. Nông dân cần sử dụng các giống lúa cấp nguyên chủng, giống xác nhận hoặc tương đương để gieo sạ. Đồng thời, giảm lượng giống sử dụng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như sản xuất lúa theo 3 giảm – 3 tăng, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu. Ngoài ra, tuyên truyền vận động nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, bón phân cân đối. Bên cạnh đó, nông dân cần thường xuyên thăm đồng để phát hiện và phòng trị dịch hại kịp thời nhằm giúp nông dân giảm bớt chi phí sản xuất. Từ đó, tăng thu nhập cho người sản xuất góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.

Huỳnh Như - Trạm Trồng trọt và BVTV Vũng Liêm

 

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối