Tập huấn xác nhận kiến thức ATTP cho hợp tác xã nông nghiệp làng hữu cơ Hiếu Thuận huyện Vũng Liêm
Thứ tư, 16/9/2020

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, Chi cục Trồng Trọt và BVTV, Trạm Trồng Trọt và BVTV huyện Vũng Liêm phối hợp UBND xã Hiếu Thuận tổ chức tập huấn xác nhận kiến thức ATTP cho HTX nông nghiêp làng hữu cơ xã Hiếu Thuận. Tham gia tập huấn có 24 thành viên của HTX làng hữu cơ Hiếu Thuận tham dự.

Nội dung tập huấn được chia làm hai phần:             

 - Phần đầu phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến  ATTP thuộc lĩnh vực trồng trọt như Luật an toàn thực phẩm, Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT (25/12/2018) của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông. Lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (02/02/2018) của Chính phủ về Quy định chi tiết thu hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

- Phần hai: Một số kiến thức về ATTP, phân tích các mối nguy thuộc lĩnh vực trồng trọt.

Qua các buổi tập huấn đã giúp các thành viên của HTX có thêm kiến thức về ATTP trong lĩnh vực trồng trọt và nắm được các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ATTP. Bên cạnh đó, cuối buổi tập huấn Chi cục Trồng trọt và BVTV có tổ chức cho kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm, học viên phải trả lời đúng 80% câu hỏi thì mới được cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP theo quy định. Từ đó, giúp cho HTX nông nghiệp làng  hữu cơ Hiếu Thuận có các điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất lúa gạo theo hướng an toàn và hướng hữu cơ phù hợp với xu thế hiện nay.

Huỳnh Như - Trạm TT & BVTV Vũng Liêm

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối