Kết quả điều tra giá thành sản xuất lúa vụ Hè Thu 2019
Thứ tư, 11/9/2019

Trong vụ lúa Hè Thu 2019, toàn tỉnh Vĩnh Long đã xuống giống được 53.064,7ha, đạt 100,1% so kế hoạch (53.000 ha). Hiện nay, diện tích lúa Hè Thu trên đồng đã được thu hoạch dứt điểm. Theo kết quả điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long ước tính chi phí đầu tư sản xuất vụ lúa Hè Thu 2019 trên 3 trà lúa (trà sớm, trà chính vụ và trà muộn) đã ghi nhận được:

Mức chi phí đầu tư vật chất vào sản xuất chiếm tỷ lệ rất cao 68,08% trong tổng chi phí, so với cùng kỳ năm trước giảm 0,1%. Trong đó, chi phí phân bón 24,13% và thuốc BVTV 16,73 % chiếm tỷ lệ cao nhất so với các khoản đầu tư vật chất.

Chi phí thuê lao động chiếm 31,92%, tăng so với cùng kỳ năm trước do trong quá trình canh tác cây lúa còn khá nhiều khâu phải sử dụng nhân công lao động như: làm đất, đắp bờ, làm cỏ, khử lẫn,… mà hiện nay do nguồn nhân công lao động khang hiếm nên giá thuê nhân công lao động cao góp phần làm cho chi phí này tăng lên.

Giá thành sản xuất lúa vụ Hè Thu 2019 của tỉnh Vĩnh Long: 3.943,4 đồng/kg. Trong đó, giá thành sản xuất lúa nhóm giống chất lượng cao: 3.896,3 đồng/kg; giá thành sản xuất lúa nhóm giống lúa chất lượng thấp: 4.122,9 đồng/kg.

Đối với giá thành sản xuất giống chất lượng thấp (giống IR50404, ML 202) thì chi phí vật chất chiếm 67,67%, và chi phí công lao động chiếm 32,33% trong tổng chi phí sản xuất. Trong đó, giống chiếm 9,21%, chi phí làm đất chiếm 6,49%, chi phí phân bón chiếm 22,67%, chi phí thuốc bảo vệ thực vật chiếm 16,70%, chi phí vật mau hỏng chiếm 2,02%, và chi phí thu hoạch chiếm 10,48% trong tổng chi phí sản xuất.

Hiệu quả kinh tế đạt được:

Tính tại thời điểm đầu tháng 8/2019, giá lúa thu mua trên thị trường như sau:

+ Lúa chất lượng cao khô: 5.000 đồng/kg.

+ Lúa IR 50404 khô: 4.400 đồng/kg.

Bảng: Hiệu quả kinh tế

TT

Chất lượng lúa

Giá thành SX 1kg lúa

(đồng/kg)

Giá thu mua

(đồng)

Năng suất

(tấn/ha)

Lợi nhuận

(đồng)

1

Lúa chất lượng cao

3.896,3

5.000,0

6,13

6.766.000

2

Lúa chất lượng thấp

4.122,9

4.400,0

5,55

1.538.000

3

Trung bình toàn tỉnh

3.943,4

4.700,0

6,00

4.540.000

Hiệu quả kinh tế của nhóm lúa chất lượng cao (6.766.000 đồng/ha) đạt được cao hơn so với nhóm lúa chất lượng thấp (1.538.000 đồng/ha) là 5.228.000 đồng/ha. Tính trung bình trên địa bàn toàn tỉnh, người dân canh tác lúa sẽ đạt được lợi nhuận 4.540.000 đồng/ha.

Kim Vui - Phòng HCTH

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối