Thông báo và Dự báo độ mặn mùa khô 2018 tại Vĩnh Long và khu vực ĐBSCL
Thứ hai, 16/4/2018

1. Thông báo độ mặn trong tỉnh

Độ mặn ngày

Vàm Vũng Liêm

Cống Nàng Âm

Tích Thiện

15/4/2018

2,0%o

2,1%o

0,3%o

16/4/2018

1,6%o

1,5%o

0,3%o

2. Dự báo độ mặn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)

Trong năm nay, khu vực ĐBSCL sẽ tiếp tục phải đối phó với tình trạng xâm nhập mặn. Tổng Cục Thủy lợi khuyến cáo, đối với các vùng cách biển từ 30 - 50 km, có khả năng bị mặn 4/1000 xâm nhập vào các tháng 2, 3 và 4 (kể cả tháng 5 nếu không có mưa). Đối với các vùng cách biển từ 60 – 65 km, tuy ít gặp xâm nhập mặn 4/1000 nhưng cũng cần cẩn thận trong các đợt triều cường.

Các tỉnh ĐBSCL cần triển khai thực hiện các công tác trọng tâm như: tăng cường quan trắc độ mặn; nạo vét kênh mương, đắp đập thời vụ ngăn mặn và trữ nước ngọt chống hạn, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân. 

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam từ năm 2010 đến nay, xâm nhập mặn đến sớm hơn từ 1 đến 1,5 tháng so trước đây và có thể kéo dài hơn. Dự báo độ mặn đầu mùa khô khả năng lớn hơn giữa mùa, ngược với quy luật mọi năm.

Do đó, các vùng cần thay đổi cơ cấu mùa vụ truyền thống và quy hoạch sản xuất cho phù hợp với địa phương mình.

                                                                             Nguồn: Báo vĩnh long online

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 13)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối