Thông báo: tổng kết năm 2020 và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Thứ tư, 16/12/2020
1/ Kính mời: Đại diện BGĐ Sở, Ban Lãnh đạo, trưởng, phó các phòng chuyên môn, trưởng trạm TT&BVTV các huyện, thị xã và toàn thể công chức, viên chức về dự hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Thời gian : vào lúc 7 giờ 30, ngày 25/12/2020 (Thứ 6) 
Địa điểm: Hội trường A Sở Nông nghiệp &PTNT
 
 
2/ Kính mời: Đại diện BGĐ Sở, Ban Lãnh đạo, trưởng, phó các phòng chuyên môn, trưởng trạm TT&BVTV các huyện, thị xã và toàn thể công chức, viên chức về dự họp tổng kết năm 2020
Thời gian : vào lúc 13 giờ 30 ngày 25/12/2020 (Thứ 6) 
 Địa điểm: Hội trường A Sở Nông nghiệp &PTNT

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2020/Thong_tin_su_kien/GM 73.pdf

 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Vĩnh Long

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 59)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối