Hiệu quả từ các mô hình vùng chuyên canh lớn sx theo tiêu chuẩn VietGAP hay hướng VietGAP trên cây ăn trái ở huyện Vũng Liêm từ năm 2015 - 2020
Thứ sáu, 11/12/2020

Sản xuất cây ăn trái theo hướng an toàn hay theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP là hướng đi mới và phù hợp với xu thế phát triển của sản xuất nông nghiệp hiện nay. Vì vậy, Chi cục Trồng trọt và BVTV Vĩnh Long đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Vũng  Liêm thực hiện dự án “Xây dựng vùng sản xuất trái qui mô lớn theo hướng GAP, gắn với xây dựng nhãn hiệu hàng hóa và tiêu thụ nông sản giai đoạn 2015-2020”. Bên cạnh các mô hình đã đạt chứng nhận VietGAP trên cây Xoài và cây Bưởi Da Xanh, Chi cục Chi cục Trồng trọt và BVTV Vĩnh Long cũng đã xây dựng các mô hình vùng chuyên canh lớn sản xuất theo hướng VietGAP trên cây ăn trái từ năm 2016 – 2020. Các mô hình đều được thực hiện ở vùng trồng cây ăn trái tập trung là xã Quới An, Trung Chánh, Thanh Bình và Quới Thiện.

Qua sáu năm thực hiện dự án “Xây dựng vùng sản xuất trái qui mô lớn theo hướng GAP, gắn với xây dựng nhãn hiệu hàng hóa và tiêu thụ nông sản giai đoạn 2015-2020” tại huyện Vũng Liêm đã đạt được nhiều kết quả như sau:

- Huyện Vũng Liêm đã xây dựng được 4 mô hình trồng cây ăn trái đạt chứng nhận VietGAP:

+ Xoài Cát núm ở xã Quới An và Trung Chánh đạt chứng nhận VietGA vào tháng 02/2016, với diện tích là 46,77 ha và 80 hộ tham gia.

+ Xoài Cát chu và Cát núm) ở xã Quới Thiện đạt chứng nhận ViietGAP vào tháng 12/2016, với diện tích là 40,13 ha và 74 hộ tham gia.

+ Bưởi Da Xanh ở xã Thanh Bình và Quới Thiện có 2 mô hình đều đạt chứng nhận VietGAP vào tháng 01 và tháng 12 năm 2018, với diện tích là 79,2 ha và 152 hộ tham gia.

 

-Sau khi được chứng nhận 03 tổ hợp tác đã chuyển lên Hợp tác xã sản xuất cây ăn trái, có nhiều xã viên tham gia. HTX đã lên kế hoạch sản xuất rãi vụ để có đủ sản phẩm cung ứng ra thị trường. Một số cây ăn trái sản xuất rãi vụ cho hiệu quả kinh tế cao như  bưởi da xanh, sầu riêng, xoài... lợi nhuận từ 150- 200 triệu đồng/ha/năm.Tham gia sản xuất theo tiêu chí GAP, kỹ thuật canh tác, tư duy kinh tế của nông dân được nâng lên.Các hộ có tinh thần đoàn kết, giúp nhau sản xuất phát triển kinh tế từ đó có nhiều hộ đã vươn lên làm giàu.

Việc sản xuất cây ăn trái theo tiêu chuẩn VietGAP mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội. Vì vậy các mô hình này cần được nhân rộng  để cho nông dân thấy được hiệu quả mô hình mang lại và nhân rộng diện tích nhiều hơn nữa.

- Xây dựng được vùng nguyên liệu sản xuất cây ăn trái qui mô lớn, an toàn theo hướng GAP, gắn với nhãn hiệu hàng hóa và tiêu thụ nông sản.

- Môi trường sản xuất được cải thiện, sản phẩm hàng hóa ngày càng được an toàn góp phần bảo vệ sức khỏe cho nông dân và cả cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó, nhà vườn có thể tăng thu nhập cải thiện đời sống

- Các nông dân trong các vùng nguyên liệu có nhiều cơ hội giao lưu gặp gỡ để trao đổi và chia sẽ kinh nghiệm cho nhau, cùng nhau liên kết hợp tác sản xuất. Từ đó, các vùng nguyên liệu có thể tổ chức sản xuất cung ứng cho thị trường thông qua hình thức Tổ Hợp tác, Hợp tác xã..  

- Các hộ nông dân có ý thức tốt hơn trong bảo vệ môi trường đó là thực hiện thường xuyên việc thu gom bao bì, vỏ chai thuốc BVTV. 

- Nông dân có thói quen ghi chép nhật ký sản xuất để giúp nông dân tuân thủ đúng thời gian cách ly khi thu hoạch sản phẩm. Bên cạnh đó, nhật ký sản xuất cũng giúp nông dân nắm được các giai đoạn chăm sóc cây trồng: bón phân, sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả để quản lý sâu bệnh hại, xử lý ra hoa, thu hoạch). Ngoài ra, nó cũng giúp nông dân đánh giá được hiệu quả kinh tế sau các vụ thu hoạch về chi phí sản xuất, giá bán, năng suất và lợi nhuận.

- Xây dựng được HTX cây an trái cho huyện Vũng Liêm. Từ đó, giúp nông dân tiếp cận với hình thức kinh doanh mới nhằm mở rộng thị trường và nâng cao sức tiêu thụ cho trái Sầu riêng, Bưởi Da Xanh và Xoài.

- Sau thời gian thực hiện dự án các sản phẩm của huyện Vũng Liêm đã được nhiều người biết đến. Điều này đã giúp các sản phẩm của huyện Vũng Liêm đã có logo và đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho “Bưởi da xanh Vũng Liêm” và “Xoài Cát Núm”. Đây là một tín hiệu tốt cho việc nâng cao giá trị của sản phẩm Bưởi da xanh và Xoài Cát Núm trên thị trường nông sản.

- Bên cạnh đó, nông dân trong dự án đã mạnh dạn tham gia vào hệ thống HTX nhằm hòa nhập với kinh tế thị trường và mang nông sản của Huyện Vũng Liêm mở rộng ra thị trường trong và ngoài nước.

- Sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP được người tiêu dùng trong và ngoài nước đón nhận, nhiều Doanh nghiệp đã tìm đến để ký kết hợp đầu tiêu thụ sản phẩm. Điều này đã thúc đẩy cho việc canh tác theo hướng VietGAP ngày càng được nhiều nhà vườn tham gia sản xuất nông nghiệp tốt. Từ đó, chất lượng sản phẩm trái cây của huyện Vũng Liêm từng bước được nâng cao về chất lượng và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

 

Trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay việc sản xuất cây ăn trái theo tiêu chuẩn VietGAP là hướng đi tất yếu và bền vững. Vì vậy các mô hình này cần được nhân rộng và duy trì để cho các nông dân diện tích canh tác theo hướng VietGAP được mở rộng nhiều hơn. Đồng thời các ban ngành, đoàn thể ở địa phương và các cấp trên cần tăng cường tuyên truyền vận động nông dân thực hành sản xuất theo hướng an toàn. Bên cạnh đó, cần quan tâm hỗ trợ các HTX có nhu cầu tái chứng nhận VietGAP để việc tạo cơ hội cho hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho cây ăn trái huyện nhà trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt hơn. Ngoài ra, đây là hướng đi mới và phù hợp với nhu cầu của thị trường và định hướng phát triển của tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

 

            Tô Huỳnh Như - Trạm TT& BVTV Vũng Liêm

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối