Về nguồn
Thứ hai, 15/8/2016

Về nguồn là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng giúp cho đoàn viên có điều kiện tìm hiểu, nhận thức, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng. Từ đó phấn đấu lao động, học tập xứng đáng với niềm tin của Đảng cho thế hệ trẻ.

Nhằm tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh (kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7), 71 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2016) và 71 năm ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2015). Bên cạnh đó giúp cho đoàn viên có điều kiện tìm hiểu các di tích lịch sử cách mạng qua các thời kỳ. Ngày 16/7/2016 Chi đoàn Chi cục Trồng trọt và BVTV đã tổ chức thành công chuyến về nguồn tại địa điểm.

- Khu di tích lịch sử Dinh độc lập. Địa chỉ: 135, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TPHCM. Dinh Độc Lập được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia bằng Quyết định số 77A/VHQĐ ngày 25/6/1976 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Ngày 12 tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1272/QĐ-TTg xếp hạng Di tích lịch sử Dinh Độc Lập là một trong 10 di tích quốc gia đặc biệt đầu tiên của cả nước.

- Khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh (Bến nhà rồng). Địa chỉ: số 12, Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TPHCM. Bến nhà rồng, nơi đây, ngày 05/06/1911, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Sau hơn 30 năm bôn ba ở nước ngoài Nguyễn Tất Thành trở thành nhà cách mạng lãnh đạo nhân dân Việt Nam đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng 8, lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Người thanh niên ra đi tìm đường cứu nước năm xưa chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này. Bến Nhà Rồng hiện nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, là một chi nhánh nằm trong hệ thống các Bảo tàng và di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước.

Qua chuyến về nguồn giúp cho đoàn viên Chi đoàn nắm và hiểu rõ hơn những giá trị quý báo mà thế hệ trước đã đem lại để thế hệ sau của chúng ta ngày nay có được nền hòa bình độc lập và cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Từ đó, nâng cao được ý thức trách nhiệm của người đoàn viên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc.

http://www.ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/Djoan_Thanh_Nien/Bai tin ve nguon Chi doan TT&BVTV.doc

Các thông tin khác: