Một số giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp
Thứ hai, 1/6/2020

Huyện Vũng Liêm có 15 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp với 183 thành viên tham gia, vốn điều lệ 3,6 tỷ, tổng doanh thu trong năm 12,6 tỷ đồng, lợi nhuận 1,9 tỷ đồng, số lao động làm việc thường xuyên là 276 người (trong đó số lao động đồng thời là thành viên là 183 người). Doanh thu bình quân của HTX  đạt 900 triệu đồng/năm. Lãi bình quân của 01 HTX đạt khoảng 135 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 33 triệu đồng/năm.

Tổ hợp tác sản xuất: Có 51 Tổ hợp tác đang hoạt động hoạt động đúng theo Nghị định 151 của Chính phủ, có 1.393 tổ viên tham gia với diện tích 637ha đất sản xuất. Chất lượng hoạt động: Tốt: 14 tổ; Khá: 24 tổ; Trung bình: 13 tổ.

Nhìn chung thời gian qua các tổ hợp tác và HTX có các hoạt động trong sản xuất như: kế hoạch sản xuất, làm đất, bón phân, chuyển giao kỹ thuật, quảng bá hình ảnh sản phẩm, tìm đầu ra sản phẩm, thu mua và bán sản phẩm cho các thương lái và doanh nghiệp …..Tuy nhiên, các HTX nông nghiệp và THT vẫn còn gặp một số khó khăn và hạn chế như:

-Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, rời rạc, thiếu liên kết, tiêu thụ, có tiếp thị sản phẩm nông sản nhưng vẫn còn rời rạc, cầm chừng ,chưa tập trung được số lượng nông sản lớn, chưa làm chủ được thị trường nên vẫn tồn tại điệp khúc “Được mùa thì rớt giá “.

-Nguồn góp vốn chưa huy động hết trong xã viên và bên ngoài nên việc sản xuất kinh doanh gặp khó khăn,chưa định hướng được sản xuất lâu dài mang tính ổn định và hiệu quả.

-Hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị một số HTX không đồng đều, chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tiếp thị tìm kiếm thị trường. Thành viên các Hợp tác xã chưa tích cực, nhiệt tình tham gia nhằm phát huy tối đa sức mạnh của tập thể, cùng nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh.

-Có thực hiện ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp nhưng chỉ là mua bán sản phẩm nông sản nhưng để có nhiều lợi ích hơn  thì HTX phải thực hiện các hoạt động bao gồm từ cung ứng (giống, phân bón, vật tư nông nghiệp), sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản.

-Hợp tác xã chưa tranh thủ được những chính sách ưu đãi của Nhà nước như: vốn, xây dựng kết cấu hạ tầng, tham gia chương trình xúc tiến thương mại.

Trước thực trạng trên cần có một số giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong  lĩnh vực nông nghiệp như sau:

-Cần đặc nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể vào trong chương trình hành động của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể từ huyện đến xã.

-Để giúp nông dân liên kết sản xuất, tiếp cận thị trường đầu vào, đầu ra và các dịch vụ khác thì việc hình thành và củng cố hiệu quả hoạt động các tổ hợp tác, HTX là rất cần thiết. Việc HTX và THT có nhiều xã viên thì sẽ hình thành được vùng sản xuất lớn, thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật sản xuất quy mô lớn sẽ đảm bảo được số lượng và chất lượng nông sản theo đơn dặt hàng của doanh nghiệp.

-Các ngành chức năng có liên quan cần có các cơ chế, chính sách thông thoáng như  vốn với lãi suất ưu  đãi, thủ tục thành lập HTX, đất đai để HTX có trụ sở làm việc, nhà xưởng… giúp HTX, THT phát triển. Đồng thời thúc đẩy mối liên hệ giữa các viện, trường đại học chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường như VietGAP, GlobalGAP. Bên cạnh đó kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc giúp cho  các THT và HTX phát triển.

-Chú trọng chọn nhân sự HTX, THT thật sự tâm huyết, chịu làm, có uy tín. Đào tạo nguồn nhân lực quản lý hợp tác xã có năng lực tiếp cận và huy động vốn; phát huy tối đa năng lực giao tiếp để tranh thủ liên kết với các doanh nghiêp trong và ngoài nước thúc đẩy cung ứng, tiêu thụ sản phẩm.

-Duy trì và phát triển các hợp tác xã có năng lực và triển vọng xuất khẩu với quy mô lớn như bưởi da xanh, sầu riêng, xoài, gạo hữu cơ…Tạo điều kiện cho các HTX, THT đi học tập kinh nghiệm, tham gia xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm ở các hội chợ thương mại kết nối cung cầu trong nước.

-Hàng năm nên sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương nhân rộng đối với HTX, THT hoạt động có hiệu quả để tạo sức lan tỏa trong xã hội.

- Các tổ chức chính trị -đoàn thể, chính quyền địa phương cần thường xuyên tuyên truyền các chính sách  chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát  triển kinh tế tập thể, nôi dung tuyên truyền phải đi vào chiều sâu, lồng ghép giới thiệu các HTX và THT kiểu mới hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tranh thủ các nguồn vốn ủy thác cho các Hội từ Trung ương, tỉnh xây dựng các mô hình liên kết để đạt được hiệu quả trong việc ứng dụng  tiến bộ khoa học kỹ thuật tạo ra sản phẩm vừa đạt chất lượng, an toàn vừa dễ tiêu thụ. Ngoài ra các hội viên của các tổ chức chính trị- đoàn thể xã hội có thể tham gia vào xã viên của HTX hoặc tổ viên THT để làm hạt nhân thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.

Phát triển kinh tế tập thể là các hình thức hợp tác, liên kết, hình thành các vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ là mục tiêu quan trọng phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới… Chăm lo xây dựng, củng cố và phát triển  kinh tế hợp tập thể là hoàn toàn phù hợp với đường lối đổi mới kinh tế của đất nước.

                                                          Lê Dung – Trạm TT &BVTV Vũng Liêm

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối