Thông báo: Họp báo tháng 10/2019
Thứ hai, 7/10/2019
Kính mời: Phó Giám Đốc Sở, Ban Lãnh đạo Chi cục, trưởng, phó các phòng chuyên môn và trưởng trạm TT & BVTV các huyện, thị xã về họp báo tháng 9 năm 2019
Thời gian : 07 giờ 30 phút, ngày 08/10/2019 (Thứ ba)
 Địa điểm: Văn phòng Chi cục

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 44)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối