Thông tin loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Glyphosate ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam
Thứ năm, 9/5/2019

Theo Quyết định số 1186/QĐ-BNN-BVTV ngày 10/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc loại bỏ thuốc BVTV có chứa hoạt chất Glyphosate ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam. Các thuốc BVTV có chứa hoạt chất Glyphosate sẽ bị cấm buôn bán và sử dụng từ ngày 10/6/2020.

Các thuốc BVTV có chứa hoạt chất Glyphosate không được phép sản xuất, nhập khẩu kể từ ngày 10/6/2019, sử dụng tối đa 01năm kể từ ngày 10/6/2019.

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2019/Van_ban_phap_luat/6. Glyphosate.pdf

Hồng Phúc - Trạm TT&BVTV Bình Minh

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 13)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối