Danh sách cán bộ, công chức, viên chức
Thứ ba, 1/10/2019
Ban lãnh đạo
  Nguyễn Vĩnh Phúc

Phó Chi cục trưởng,

Phụ trách chi cục

02703.820571  
  Đặng Trúc Lan Vân Phó Chi cục trưởng 02703.820475  
Phòng Hành chính - Tổng hợp
  Nguyễn Thùy Dương Phó Trưởng phòng 02703.822375  
  Nguyễn Thị Kiều Diễm Phụ trách Kế toán 02703.822375  
  Nguyễn Thanh Thảo Văn thư 02703.822375  
  Nguyễn Thị Kim Vui CBKT 02703.822375  
  Trương Hoàng Minh Tài Xế 02703.822375  
Phòng Bảo vệ thực vật
  Bành Ngọc Nghĩa Phó Trưởng phòng 02703.831839  
  Nguyễn Huy Thảo Phó Trưởng phòng 02703.831839  
  Lê Tiến Đạt CBKT 02703.831839  
  Trương Thị Cẩm Hường CBKT 02703.831839  
Phòng Thanh tra - Pháp chế
  Nguyễn Văn Bên Phó phòng 02703.825543  
  Nguyễn Thị Tuyết Phó phòng 02703.825543  
  Ngô Thị Ngọc Yến Chuyên viên 02703.825543  
  Nguyễn Thị Phương Thúy Chuyên viên 02703.825543  
Phòng Trồng trọt
  Phan Thị Cẩm Vân Trưởng phòng 02703.820572  
  Nguyễn Đức Thịnh Phó Trưởng phòng 02703.820572  
  Lê Thị Chính CBKT 02703.820572  
  Trương Hồng Hạnh CBKT 02703.820572  
  Phan Thị Mỹ Phúc CBKT 02703.820572  
Trạm TT&BVTV Long Hồ, TPVL
  Nguyễn Nam Hải Trưởng trạm 02703.811898  
  Phan Bùi Thị Hữu Thúy CBKT 02703.811898  
  Đỗ Thị Kim Thi CBKT 02703.811898  
  Dương Thị Minh Hiếu CBKT 02703.811898  
Trạm TT&BVTV Tx Bình Minh
  Lâm Phước Thành Trưởng trạm 02703.890648  
  Huỳnh Trần Thanh Xuân CBKT 02703.890648  
  Nguyễn Trần Hồng Phúc CBKT 02703.890648  
Trạm TT&BVTV Mang Thít
  Nguyễn Văn Gõ Trưởng trạm 02703.840205  
  Đinh Hữu Đức CBKT 02703.840205  
  Phạm Thị Mỹ Linh CBKT 02703.840205  
Trạm TT&BVTV Vũng Liêm
  Nguyễn Văn Sáu Trưởng trạm 02703.870145  
  Lê Thị Kim Dung CBKT 02703.870145  
  Lê Thị Phương Thúy CBKT 02703.870145  
  Tô Huỳnh Như CBKT 02703.870145  
  Lê Thị Cẩm Thi CBKT 02703.870145  
Trạm TT&BVTV Tam Bình
  Nguyễn Văn Tặng Trưởng trạm 02703.860483  
  Thạch Thị Tiền CBKT 02703.860483  
  Trần Ngọc Trứ CBKT 02703.860483  
  Nguyễn Thị Minh Nguyệt CBKT 02703.860483  
Trạm TT&BVTV Trà Ôn
  Trần Duy Thinh Trưởng trạm 02703.770734  
  Nguyễn Minh Luân CBKT 02703.770734  
  Tô Thị Thanh Tuyền CBKT 02703.770734  
  Nguyễn Thị Dạ Bình CBKT 02703.770734  
Trạm TT&BVTV Bình Tân
  Châu Văn Huấn Trưởng trạm 02703.766161  
  Trần Thị Hồng Thơi CBKT 02703.766161  
  Nguyễn Hồng Diễm CBKT 02703.766161  
  Lê Minh Quân CBKT 02703.766161  

 

 

Các thông tin khác: