Cơ cấu giống vụ lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thứ tư, 13/1/2021

                                  

       Theo số liệu của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long, trong vụ lúa Đông Xuân 2020-2021 toàn tỉnh đã xuống giống được 47.652,7 ha đạt 90,3% so với kế hoạch (kế hoạch là 52.800 ha), giảm 8,6% hay 4.493,8 ha so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cơ cấu giống lúa được người dân sử dụng chủ yếu gồm 9 giống. Cụ thể được trình bày ở bảng 1:

Bảng 1: Cơ cấu giống lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

STT

Tên giống

Tỷ lệ (%)

1

OM 5151

36,42

2

ML 202

22,68

3

Đài Thơm 8

10,22

4

OM 18

9,78

5

IR 50404

6,52

6

OM 4900

5,16

7

OM 6976

1,63

8

OM 38

1,03

9

Cửu Long 12

0,26

10

Các giống khác

6,30

Tổng cộng

100

Trong cơ cấu giống lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, các giống nhóm chất lượng cao chiếm tỷ lệ 64,5% tổng diện tích xuống giống tăng 1,79% so với cùng kỳ (chiếm tỷ lệ 62,71%), các giống chất lượng thấp chiếm tỷ lệ 29,2% so với cùng kỳ năm trước giảm 2,45% (chiếm tỷ lệ 31,65%). Tỷ lệ gieo sạ các giống nhóm chất lượng cao tăng hơn so với cùng kỳ là do hiện nay người dân trong tỉnh đã thấy được tầm quan trọng của việc chọn giống trong quá trình sản xuất và vụ Đông Xuân là vụ lúa có điều kiện thuận lợi về thời tiết trong năm và giá lúa cũng khá ổn định.

Bên canh đó, ngành chuyên môn đã thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con nông dân cần phấn đấu sử dụng 80% giống lúa chất lượng cao để gieo sạ. Đối với các giống chất lượng thấp (IR50404, ML202,…) sử dụng dưới 20% trong cơ cấu giống cho từng địa phương. Đồng thời, giảm lượng giống sử dụng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như IPM, “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, mô hình công nghệ sinh thái, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, bón phân cân đối, theo dõi và phòng trị dịch bệnh kịp thời nhằm góp phầm làm giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận trên cùng diện tích đất canh tác cho người dân.

                                                                      Kim Vui – Phòng Kỹ thuật

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối